Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Άγγελος Αντωνόπουλος : Συνέντευξη στην Άρτεμι Ποταμιάνου

Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι βασικοί́ άξονες του εικαστικού́ σου έργου; Θα το χώριζες σε κάποιες σειρές – κεφάλαια; Πώς θα περιέγραφες την εικαστική́ σου πρακτική με δυο λόγια;

Το μέχρι σήμερα εικαστικό μου  έργο χωρίζετε σε τρείς βασικούς άξονες που καθορίζονται από το χρόνο και το περιεχόμενο. Οι συγκεκριμένοι άξονες-κεφάλαια  διαμορφώνονται μέσα από σειρά έργων με κοινή προβληματική αλλά και συγγενικών μέσων. Επιγραμματικά αναφέρω ότι στο πρώτο κεφάλαιο, κυρίως έργα ζωγραφικά, τίθενται  ζητήματα μεταφυσικού προσανατολισμού και περιεχομένου. Στη δεύτερη περίοδο  τα έργα, συνήθως  μικτής τεχνικής και διαφορετικών μέσων  διερευνούν την καθημερινότητα το ευτελές και το θραύσμα. Στη τρίτη  περίοδο που διαρκεί μέχρι σήμερα  κυριαρχούν  έργα –εγκαταστάσεις  με ξεκάθαρο πολιτικό περιεχόμενο.

Ποια είναι η σχέση του έργου σου με τον χώρο; Πως το ένα επηρεάζει το άλλο;

Ο  «Χώρος» διαπιστώνω ότι υπήρξε πάντα ένα βασικό χαρακτηριστικό και στις τρείς περιόδους, είτε τα έργα ακολουθούσαν την παράδοση από πλευράς κατασκευής, είτε με μέσα πιο σύγχρονα και διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος σαν κέλυφος υποδοχής  διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και παρεμβαίνει καθοριστικά στο σχεδιασμό και στο περιεχόμενο των έργων.

- Έχεις συχνά χρησιμοποιήσει στο έργο σου το κέλυφος πολιτικά φορτισμένων κτιρίων. Ποια είναι η σχέση της τέχνης σας με την αρχιτεκτονική; Πόσο και πως επηρεάζει στο έργο σου;

 Η σχέση με πρακτικές που πηγάζουν από τον χώρο της Αρχιτεκτονική είναι εμφανής είτε  πρόκειται για έργα που αναπτύσσονται σε δύο διαστάσεις είτε στις τρείς. Οι πλαστικές μακέτες εμβληματικών κτηρίων, οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις στο χώρο φανερώνουν ξεκάθαρα την ιδιαίτερη σχέση με πρακτικές που ακολουθεί η Αρχιτεκτονική. Η δομή και οι κατασκευαστικές  προσεγγίσεις, εμφανείς ή ως εσωτερικά υποστηρικτικά συστήματα, σε παραπέμπουν σε Αρχιτεκτονικά μορφώματα.

- Δεδομένου ότι στη δουλειά σου υπάρχει έντονο το πολιτικό στοιχείο. Ποια πρέπει να είναι η σχέση του καλλιτέχνη με τα κοινωνικά́ και πολιτικά́ δρώμενα με δεδομένο ότι η καλλιτεχνική́ δημιουργία είναι συνηθώς μοναχική́;

Θεωρώ ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο αφήνουν  το «ησυχαστήριο»  και την απομόνωση του εργαστηρίου τους είτε γιατί αυτό απαιτούν τα εκφραστικά τους εργαλεία  είτε   γιατί αυτό επιβάλει  η επικοινωνία με το κοινό. Επίσης, αργά αλλά σταθερά, συνειδητοποιούμε  τη θέση και τον ρόλο του Καλλιτέχνη στην Ελληνική πραγματικότητα ρόλο σημαντικό στη προσπάθεια  να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε  την δύσκολή περίοδο που διανύουμε.

- Είσαι εκτός από σημαντικός καλλιτέχνης, καθηγητής και κοσμήτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ποια είναι η σχέση σου με τους φοιτητές σου;

Η σχέση μου με τους φοιτητές του εργαστηρίου αναπτύσσεται σε δυο κατευθύνσεις .Η πρώτη έχει να κάνει με την ίδια την γνώση της γλώσσας της Εικαστικής εικόνας και η δεύτερη πως θα μπορέσω να τους βοηθήσω έτσι  ώστε να ανακαλύψουν την προσωπική τους ταυτότητα και χαρακτήρα, ρόλος δύσκολος με πολλούς κινδύνους εκατέρωθεν αλλά από την άλλη μεριά δημιουργικός και συναρπαστικός. Το άλλο κομμάτι που αφορά την εμπλοκή μου σε θέσεις Διοίκησης στόχο έχει να συμβάλω στην ποιότητα και στον χαρακτήρα των σπουδών με άμεσο στόχο το όφελος των σπουδαστών.

- Πώς υποστηρίζεις τους φοιτητές σου κατά την διάρκεια των πτυχιακών τους εργασιών; Θεωρείς ότι οι πτυχιακές των φοιτητών αντανακλούν τόσο την προσωπικότητα του φοιτητή όσο και το εκπαιδευτικό πλαίσιο του εργαστηρίου;

Η υποστήριξη μιας διπλωματικής εργασίας ξεκινά πολλές φορές από πολύ νωρίς. Πρώτα πρώτα από την κατανόηση της Γλώσσας και των εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Την γνώση και την επαφή  των διαφορετικών  μέσων   που μπορεί να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει  στη προσπάθεια να προσεγγίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και καθαρότητα μια θεματική που έχει επιλέξει. Ο προσωπικός χαρακτήρας που έχει διαμορφωθεί κατά την διάρκεια των σπουδών του αποτελεί έναν από τους ποιο καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν μια διπλωματικής εργασία αλλά όχι μόνο. Ο διάλογος που αναπτύσσεται με το  Διδακτικό προσωπικό του εργαστηρίου, οι συμφοιτητές που μοιράζονται τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες καλλιτεχνικές ανησυχίες, η περιρρέουσα καλλιτεχνική, κοινωνική, πολιτική  ατμόσφαιρα, επηρεάζουν και πολλές φορές καθορίζουν τον χαρακτήρα το περιεχόμενο και τη μορφή μιας Διπλωματικής εργασίας. Τέλος θεωρώ ότι η Διπλωματική εργασία περισσότερο αντανακλά τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του σπουδαστή παρά το πνεύμα και τον χαρακτήρα του Εργαστηρίου.
- Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

 Στα άμεσα σχέδια  είναι η συμμετοχή μου στην ART THESALONIKI με μια νέα εγκατάσταση όπου ο χώρος των δώδεκα περίπου τετραγωνικών μεταμορφώνετε σε σκοτεινό κέλυφος για να υποδεχτεί στοιχεία της πιο πρόσφατης δουλειάς μου  στα οποία διαπραγματεύομαι έννοιες όπως η κατάρρευση, η εξουσία και ο εγκλωβισμός.

Ο συνεκτικός κρίκος των διαφορετικών στοιχείων της εγκατάστασης προέκυψε από το δίλημμα αν σε αυτή τη «σκοτεινή» περίοδο που διανύουμε αυτό που πρέπει να «φωτίσω» είναι την Ελπίδα ή την Καταστροφή.

Τέλος οργανώνω με την βοήθεια συνεργατών μια μεγάλη σε όγκο και σε έκταση έκθεση που θα περιλαμβάνει έργα από διαφορετικές περιόδους  στο χώρο της ENIA GALLERY του Δημήτρη Λυμπερόπουλου στον Πειραιά για τον Νοέμβριο του 2019.
ΠΗΓΗ  GRAD review


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου