Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

WWF: Η περιβαλλοντική νομοθεσία σε διαθεσιμότητα!Αποκαλυπτική η 9η ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς: Στην Ελλάδα της κρίσης, το ποτάμι γυρίζει πίσω και η περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση είναι πιο έντονη από ποτέ.

Διαλυμένο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που αψηφούν το περιβαλλοντικό δίκαιο, υποβαθμισμένο Πράσινο Ταμείο, εκχώρηση της γεωχωρικής πληροφορίας της χώρας σε ιδιώτες. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμπεράσματα της 9ης ετήσιας έκθεσης «Δεσμεύσεις για εφαρμογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα», που δημοσιεύει  η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.

 

Η έκθεση καταγράφει ραγδαία περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση σε εποχές διάτρητης έως ανύπαρκτης νομοθεσίας για το περιβάλλον. Σε σημαντικό βαθμό, η οπισθοδρόμηση αποτέλεσε ξεκάθαρη κυβερνητική επιλογή με πρόσχημα την κρίση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήλθε ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Σημειώθηκε όμως και μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση της ποιότητας της νομοθέτησης, με διάσπαρτες διατάξεις για παρόμοια θέματα σε εντελώς άσχετα νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις, αλλά και ρυθμίσεις που είναι κακογραμμένες ή/και ακατανόητες από το κοινό.

 

Οι κυριότερες εξελίξεις που «σημάδεψαν» αυτήν τη χρονιά ήταν:

!      η πρακτική διάλυση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και η δίχως λογική και οικονομικό αντίκρισμα για τον κρατικό προϋπολογισμό βιαστική νομοθετική ρύθμιση για καταργήσεις ή και συγχωνεύσεις φορέων διαχείρισης·

!      οι απανωτές προσβολές υποβάθμισης του περιβαλλοντικού δικαίου με ρυθμίσεις και νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού για «επιτάχυνση» των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων·

!      ο περιορισμός στο 2,5% των ανά έτος διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου και τα πρώτα πλήγματα στην ανεξαρτησία και επιστημονική επάρκεια της διοίκησής του·

!      η παραχώρηση σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου της ιδιοκτησίας και διαχείρισης δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων που πρέπει με βάση κοινοτική νομοθεσία να διατίθενται από το Δημόσιο δωρεάν στο κοινό.

«Παραγνωρίζοντας ότι η θεσμική προστασία του φυσικού κεφαλαίου, η σαφής, ξεκάθαρη και σταθερή νομοθέτηση αποτελούν τη βάση για την ασφάλεια δικαίου που έχει ζωτική σημασία τόσο για την ανάπτυξη επενδύσεων, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. η πολιτική ηγεσία της χώρας κακονομεί εις βάρος όλων. Τελικά, με αυτή την άνευ προηγουμένου οπισθοδρόμηση, υποσκάπτει τις προοπτικές της χώρας για μια ουσιαστικά βιώσιμη οικονομία», τονίζει η Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια πολιτικής του WWF Ελλάς.

«Περισσότερο από ποτέ, το δίκαιο του περιβάλλοντος μένει ανεφάρμοστο. Η αδιαφάνεια και η πολυνομία αυξάνονται, ενώ οι θεσμοί που διασφαλίζουν την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση, την επιτήρηση των φυσικών μας πόρων και την δημόσια διαβούλευση αποδυναμώνονται», επισημαίνει ο Γιώργος Χασιώτης, νομικός συντονιστής του WWF Ελλάς.

 

1.  το πλήρες κείμενο της 9ης ετήσιας έκθεσης του WWF Ελλάς «Δεσμεύσεις για εφαρμογή - Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα»,  http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport%202013.pdf

Περισσότερες πληροφορίες: Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια περιβαλλοντικής πολιτικής WWF Ελλάς,  tnantsou@wwf.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου