Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Η στρατηγική για μια βιώσιμη αλιεία - και κάτι κουτσοgreek....


 

Συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου  όσον αφορά  τη πρακτική  διασφάλισης  των ιχθυοαποθεμάτων στην Αδριατική και στο Ιόνιο.

Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταξη του μορφήματος «μακρο» σε διάφορες λέξεις, για την παραγωγή εύχρηστων όρων ποικίλης χρήσεως [μακροοικονομία, μακροσκοπικός,(πήγα να πω και μακροημέρευση, κατά λάθος…)  κλπ]

Εκείνο που δεν βρίσκω «εύ-μορφο» και δόκιμο είναι ο όρος «μακρο-περιφέρεια»:  Μου φαίνεται κλασική περίπτωση κουτσοgreek, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει στα ελληνικά  το απολύτως δόκιμο «μείζων περιφέρεια».

 

Και τώρα η ανακοίνωση των Οικολόγων Πρασίνων :

 

Υπερψηφίστηκε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση σχετικά με μια «στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος» (2012/2261(ΙΝΙ). Πριν μερικούς μήνες, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είχε υπερψηφίσει έκθεση της ομάδας των Πράσινων για τη δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας στην Αδριατική και το Ιόνιο (συνολικά 3 μακροπεριφέρειες στην Μεσόγειο), στο πρότυπο των αντίστοιχων πρωτοβουλιών στον Δούναβη και στη Βαλτική.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, δήλωσε «Η Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος αποτελούν μια σημαντική θαλάσσια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ένα πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό μωσαϊκό  και πλούτο. Η έκθεση αυτή έρχεται μετά από μια πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας που θα περιλαμβάνει αυτή την περιοχή. Οι δυο αυτές εκθέσεις συνδέονται αφού η πρωτοβουλία για μια μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου υποστηρίζεται σθεναρά και στην έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος.

 

Η Αδριατική και το Ιόνιο φιλοξενούν πολλές ανθρώπινες και οικονομικές δραστηριότητες και αντιμετωπίζουν ουσιαστικές προκλήσεις. Με τη βοήθεια των εργαλείων του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις ποικίλες συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου χώρου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή που αφορά 7 χώρες, με στόχο να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη αλιεία και περιβαλλοντικά υπεύθυνες υδατοκαλλιέργειες καθώς και μορφές αλιευτικού τουρισμού και προστασίας αλιευμάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 

Η αλόγιστη και ασχεδίαστη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και καταστροφικές μορφές αλιείας και υπεραλίευσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αδριατική, έχουν προκαλέσει ήδη ανυπολόγιστη ζημιά σε αρκετές περιοχές.

 

Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες που περιλαμβάνονται στην μακρο-περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και στρατηγικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, αφενός για να μην υπονομεύσουμε περαιτέρω το ευαίσθητο οικοσύστημα της Μεσογείου και αφετέρου για να έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη σε ότι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων, την αναζωογόνηση της οικονομίας με ταυτόχρονη προστασία των οικοσυστημάτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους της περιοχής.

Η χώρα μας, ιδιαίτερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και κοινωνίες, πρέπει να ενταχθούν ενεργά στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας στρατηγικής για την Αδριατική και τα Ιόνια, ως μια μακροπεριφέρεια της Μεσογείου, αξιοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογών».

 

Ενημερωτικά για την έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος

 

Η έκθεση έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη μιας νέας κοινοτικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη λεκάνη της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους, προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων με θετικές επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες και στην αντίστοιχη ενδοχώρα.

 

Η Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος αποτελούν μια σημαντική θαλάσσια περιοχή που αφορά επτά χώρες: τέσσερα κράτη μέλη της Ένωσης (Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και Σλοβενία), μία υποψήφια προς ένταξη χώρα (Μαυροβούνιο) και δύο δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη).

 

Οι γειτονικές χώρες μοιράζονται επί του παρόντος πολλούς πόρους, μεταξύ των οποίων τα αλιευτικά αποθέματα, και βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορες πιέσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αλιεία και της υδατοκαλλιέργειας, όπως η ρύπανση της θάλασσας, η διάβρωση των ακτών, οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, η αύξηση της αστικοποίησης, ο μαζικός τουρισμός, σχέδια για εξορύξεις υδρογονανθράκων, διέλευση αγωγών  και καλωδίων κα.

 

Παρά την ύπαρξη αρκετών καλών παραδειγμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας, τα προβλήματα της περιοχής δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ορισμένα μοντέλα διαπεριφερειακής συνεργασίας, για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει στρατηγικές σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, έχουν δείξει ότι η προώθηση ορθών πρακτικών και πρωτοβουλιών μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις ιδιαιτέρως γρήγορα σε άλλες περιοχές, ακόμα και σε ολόκληρη την περιφέρεια. 

 

Η έκθεση προτείνει οικονομικά και άλλα εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 7 χωρών και περιφερειών της περιοχής, μεταξύ άλλων:

- Η υπό διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, καθώς και η προβλεπόμενη ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τον από κοινού σχεδιασμό.

- Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στη Μεσόγειο και η αξιοποίηση καλών πρακτικών σχεδιασμού και διαχείρισης που προσφέρουν τα πιλοτικά έργα CAMP στην Μεσόγειο, του Κέντρου Παράκτιας Διαχείρισης των Ηνωμένων Εθνών (PAP-RAC).

- Το περιφερειακό σχήμα προώθησης της επιστημονικής συνεργασίας για βιώσιμη αλιεία στην Αδριατική, το Adriamed, που υποστηρίζεται από τον FAΟ, την Κομισιόν και το Ιταλικό Υπουργείο γεωργίας, τροφίμων και δασών

- Το Δίκτυο για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Αδριατικής, AdriaPAN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου