Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Νέα σκανδαλώδης και παράνομη αδειοδότηση Αιολικού Σταθμού σε προστατευόμενη περιοχή στην Ήπειρο!

 


 

2.3.2023


Μόνο αγανάκτηση, μαζί με πολλά ερωτηματικά, μπορεί να προκαλέσει η απαράδεκτη αδειοδότηση του Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) «ΠΡΙΟΝΙΑ» εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (περιοχή NATURA 2000) «Όρη Τσαμαντά» Θεσπρωτίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ), καθώς πρόκειται για μία ξεκάθαρα παράτυπη πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου δεν πληροί τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για τις προδιαγραφές εκπόνησης ΕΟΑ (Υπουργική Απόφαση 170225/2014): ενώ η εν λόγω απόφαση καθορίζει με σαφήνεια πως η έρευνα πεδίου για τα πουλιά πρέπει να γίνει κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ορνιθοπανίδας (Μάρτιο έως Ιούνιο), στη συγκεκριμένη ΕΟΑ οι ίδιοι οι συντάκτες ισχυρίζονται πως οι εργασίες πεδίου έγιναν  τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο!

Για να γίνει κατανοητό πως η συγκεκριμένη συνθήκη καταστρατηγεί όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, αλλά και την κοινή λογική, αρκεί να γνωρίζει κανείς πως την αναφερόμενη ως περίοδο διεξαγωγής των εργασιών της ΕΟΑ, δύο από τα τέσσερα πιο σημαντικά είδη πουλιών (είδη χαρακτηρισμού) της προστατευόμενης περιοχής (Κιρκινέζι και Ασπροπάρης) έχουν ήδη μεταναστεύσει από την περιοχή για την Αφρική! Ας φανταστούμε, δηλαδή, μία μελέτη για τις επιπτώσεις του τουρισμού σε ένα νησί των Κυκλάδων που θα βασιζόταν μόνο στον αριθμό επισκεπτών στο νησί τον χειμώνα: η αξιοπιστία της θα ήταν μηδενική, όπως ακριβώς και η αξιοπιστία της εκτίμησης επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου.
Τα παραπάνω στοιχεία επισημάνθηκαν και υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση του έργου από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εξόφθαλμη ασυμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από τη δημοσιευμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) [2], αρνητική γνωμοδότηση για το έργο εξέδωσαν η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), η οποία αποτελεί και την κατ΄ εξοχήν αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Θεσπρωτίας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, της οποίας τη γνώμη εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας και το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών.

Και ενώ σε αυτό το στάδιο, με την πληθώρα των αρνητικών γνωμοδοτήσεων, η ΑΔΗΔΜ είχε τη δυνατότητα να απορρίψει τεκμηριωμένα την ΕΟΑ του έργου, αποφάσισε να παραπέμψει το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ). Και ενώ η αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΗΔΜ (Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής) αρχικά εισηγήθηκε αρνητικά προς το ΠΕΣΠΑ (έγγραφο αρ. 68 στην ΑΕΠΟ), τρεις μήνες αργότερα άλλαξε την εισήγησή της και τελικά το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το έργο!

Καθοριστικό ρόλο στην έωλη εισήγηση του ΠΕΣΠΑ είχε η θετική –άλλα πλήρως ατεκμηρίωτη– γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΓΔΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εκπροσωπούμενης από τον Προϊστάμενό της), όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ που παρατίθενται ως παράρτημα στην ΑΕΠΟ. Προκαλεί πραγματική απορία πως η ΓΔΠΠ, ενώ θα έπρεπε να πρωτοστατεί στη διαφύλαξη της θεσμικής νομιμότητας, αγνόησε και την αρνητική εισήγηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και την κραυγαλέα παρατυπία της ΕΟΑ. Εξίσου αδικαιολόγητη και μη νομιμοποιημένη είναι, βέβαια, και η θετική ψήφος των δύο στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, που επίσης παρέκαμψαν επιδεικτικά την  αρνητική γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αρμόδιας επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εν συντομία, ο Αιολικός Σταθμός «ΠΡΙΟΝΙΑ» αδειοδοτήθηκε με τις θετικές ψήφους από τα μέλη του ΠΕΣΠΑ, χωρίς να παρουσιάσουν αντεπιχειρήματα για την επιλογή τους, παρά το γεγονός πως οι αρμόδιες για το φυσικό περιβάλλον υπηρεσίες είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά, παρά το γεγονός πως την παρατυπία της ΕΟΑ μπορεί την αντιληφθεί ακόμα και ένα μικρό παιδί: ο ευτελισμός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι ακραίος και η συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να προβληματίσει κάθε ενεργό και ευαισθητοποιημένο πολίτη για τον ρόλο των ΠΕΣΠΑ. Αποτελεί, βέβαια, και ειρωνεία της τύχης ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συμπίπτει χρονικά με την αποστολή της αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, αφού επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι όλη η διαδικασία αδειοδότησης Αιολικών Σταθμών είναι στρεβλή και διάτρητη.

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ καλεί την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Φιλιατών και οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη έχει έννομο συμφέρον να προσβάλλουν άμεσα την απόφαση ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και πάντα εντός του διαστήματος ενός μηνός στο οποίο παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

 Περισσότερες πληροφορίες:
Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια Επικοινωνίας | Τηλ. 6977 528200 & 210 8228704 εσωτ.120 | rtrigou[@]ornithologiki.gr

 

Ο κρισίμως απειλούμενος με εξαφάνιση γύπας Ασπροπάρης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη πουλιών της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 "Όρη Τσαμαντά" και απειλείται άμεσα από τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή.

Η εργασία πεδίου για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του Αιολικού Σταθμού «ΠΡΙΟΝΙΑ» εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρη Τσαμαντά» Θεσπρωτίας έγινε την περίοδο που δύο από τα τέσσερα πιο σημαντικά είδη πουλιών (είδη χαρακτηρισμού) της περιοχής (Κιρκινέζι -φωτο.- και Ασπροπάρης) έχουν ήδη μεταναστεύσει για την Αφρική!

Facebook

Website

Instagram

Twitter

YouTube

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου