Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ανάπτυξη των ΑΠΕ: Ένα αντιπεριβαλλοντικό, αντιδημοκρατικό και νομικά ελέγξιμο κείμενο

 

Κοινή Ανακοίνωση περιβαλλοντικών οργανώσεων, 23 Νοεμβρίου 2022

Στις 24 Νοεμβρίου, στο συμβούλιο υπουργών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζεται ένας νέος Κανονισμός έκτακτης ανάγκης που ως στόχο έχει να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Βάσει αυτού του νέου Κανονισμού, οι ΑΠΕ συνιστούν έργα «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας».

Αυτό σημαίνει ότι τα έργα ΑΠΕ θα έχουν πλέον πλήρη προτεραιότητα όταν, κατά την αδειοδοτική διαδικασία, θα σταθμίζονται σε σχέση με άλλα νομικά αγαθά όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, υπονομεύοντας έτσι το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Καταρρίπτεται δηλαδή στην πράξη το σκεπτικό και οι στόχοι της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, της Οδηγίας για την προστασία των Πουλιών, καθώς και της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά. Παραβιάζεται η Αρχή της Προφύλαξης και αφαιρείται ο λόγος ύπαρξης της «δέουσας εκτίμησης», ενώ ταυτόχρονα καταργείται ένα μεγάλο τμήμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή της Προφύλαξης αναφέρεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως μία από τις κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, κάθε παράγωγο δίκαιο πρέπει να συμμορφώνεται με αυτήν. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει με τον συγκεκριμένο αυτό νέο Κανονισμό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έκανε επαρκή διαβούλευση (ως όφειλε) και, με τη δικαιολογία του κατεπείγοντος, δεν έγινε ουδεμία εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που θα προκύψουν.

Κάθε είδους έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεξάρτητα από την ευπάθεια της περιοχής στην οποία χωροθετείται, θεωρείται αυτομάτως ότι εξυπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Ο Κανονισμός αυτός, τίθεται άμεσα σε ισχύ, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης. Μέσω αυτού του απαράδεκτου νομικού κειμένου στοχοποιείται άδικα η περιβαλλοντική αδειοδότηση και δημιουργούνται νέες νομικές αβεβαιότητες και ασάφεια δικαίου, οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα καλούνται να λύσουν.

Εξάλλου ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας της περιβαλλοντικής απορρύθμισης είναι βέβαιο ότι και άλλοι κλάδοι θα ακολουθήσουν ζητώντας να εξαιρεθούν από τις εγγυήσεις που έχει οικοδομήσει, εδώ και δεκαετίες, το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που συντάξαμε την παρούσα ανακοίνωση, έχουμε στείλει επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα, στην οποία του ζητάμε να μην ψηφίσει τον Κανονισμό αυτό και, αντ’ αυτού, να επισπεύσει τις διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και να ολοκληρώσει άμεσα ένα σύγχρονο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ.

Θεωρώντας τον νέο Κανονισμό της ΕΕ για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ εντελώς απαράδεκτο, για περιβαλλοντικούς, δημοκρατικούς και νομικούς λόγους, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων και της φύσης, με κάθε νόμιμο μέσο, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενιών. Την παρούσα ανακοίνωσή μας, καλούμε να την συνυπογράψουν όσες οργανώσεις, σύλλογοι και φορείς συμμερίζονται τη θέση αυτή.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

1. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS

2. Προστασία της Φύσης (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

3. Elliniki Ornithologiki Etaireia

4. Society for the Protection of Prespa (SPP)

5. Καλλιστώ

6. MEDASSET-Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

Για να διαβάσετε την επιστολή προς το ΥΠΕΝ 👇

https://www.callisto.gr/.../neos-eyropaikos-kanonismos...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου