Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Νέος κίνδυνος για την αρχιτεκτονική κληρονομιά των Κυκλάδων!

 

 

Ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών τοπίων των Κυκλάδων προέκυψε πρόσφατα. 

 

Το ζήτημα αφορά στην ερμηνεία για τον τρόπο υπολογισμού των υψών των κτιρίων στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αμοργού με βάση την από 22-6-2021 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Ο Δήμος Αμοργού ζήτησε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) να εξετάσει την γνωμοδότηση αυτή και ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημά του.

 

Τα αρμόδια συμβούλια της ΕΛΛΕΤ -Συμβούλια Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ) και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ)- εξέτασαν το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ χρήζει αναθεώρησης διότι βασίστηκε σε μια λανθασμένη θέση αναφορικά με τον ρόλο των ειδικών Προεδρικών Διαταγμάτων σε σχέση με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και δεν έλαβε υπόψη της μια κρίσιμη διάταξη του από 11-11-2003 ειδικού Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1299Δ/2003) σύμφωνα με την οποία ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων είναι δυο (2) και επιπλέον παραλείπει να αναφερθεί στη σαφή διατύπωση του ΠΔ/τος «Το ύψος μετρείται από την στάθμη του φυσικού εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου έτσι ώστε η προβολή του τελικού ύψους του κτίσματος σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, είτε λόγω τυχόν έντονης κλίσης του φυσικού εδάφους είτε λόγω υποβάθμισής του».

 

Κατά την εκτίμηση της ΕΛΛΕΤ η ερμηνεία του ΚΕΣΥΠΟΘΑ αποδομεί το προστατευτικό πλέγμα του από 11-11-2003 ΠΔ, το οποίο είχε λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ανέγερσης κτιρίων που δίνουν εικόνα πολυώροφων κτιρίων σε οικόπεδα με μεγάλη κλίση και μεγάλο βάθος. Εάν η συγκεκριμένη γνωμοδότηση τύχει ευρείας χρήσης, μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στον τρόπο που δομούνται οι παραδοσιακοί οικισμοί των Κυκλάδων, οι οποίοι συχνά βρίσκονται σε ζώνες με έντονες κλίσεις, αλλοιώνοντας ουσιαστικά τη φυσιογνωμία τους και την ογκομετρική τους οργάνωση, βασικό στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που προστατεύεται και από το Σύνταγμα.

 

H ΕΛΛΕΤ ζητά από τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥΠΟΘΑ να επανεξετάσει την γνωμοδότηση, δηλώνοντας -όπως πάντα- την πρόθεση να συνδράμει στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αιγαίου, πολύτιμου τουριστικού και πολιτιστικού πόρου.

 

Η ΕΛΛΕΤ εξέτασε το ζήτημα στο πλαίσιο του Προγράμματος SOS, το οποίο υποστηρίζει τοπικές κοινωνίες στον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής τους κληρονομιάς.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού:

κα Κ. Στεμπίλη -  Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693. / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr  / www.ellet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου