Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Για το Δελφικό τοπίο, προς τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου(KAΣ)…..

                                                                                                     

ΘΕΜΑ.  Έγκριση ή μη μελέτης περιβαλλοντικής και αισθητικής αναβάθμισης κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας – εμπλουτισμού – αποθήκευσης – φόρτωσης βωξίτη της εταιρείας  ( Ευρωπαϊκός Βωξίτης  ΑΕ ) ( πρώην  Σ & Β  Βιομηχανικά Ορυκτά  ΑΕ ) στη θέση ( κεφαλή ) Ιτέας Δήμου Δελφών .

Κυρίες/οι μέλη του Κ.Α.Σ.
Η Ομοσπονδία μας (Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου η «Αλκυών») ιδρύθηκε  το έτος   1996, είναι  η μετεξέλιξη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  με έτος ιδρύσεως το 1978 ,  απαρτίζεται από δεκάδες ενεργούς συλλόγους  όλων των  Νομών που βρέχονται από τον Κορινθιακό κόλπο.
Κοινός μας  σκοπός είναι  η προστασία και βιώσιμη προοπτική του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου, των πολιτιστικών του  μνημείων  και του ΧΩΡΟΥ  μέσα στον οποίο χτίστηκαν, λειτούργησαν  και διατηρήθηκαν αυτά για χιλιάδες χρόνια, η αξιοβίωτη πρόοδος  των  πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στο χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του κόλπου.
Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει , προωθεί , συντονίζει και διεκδικεί την επίλυση  των μεγάλων  προβλημάτων της περιοχής μας.
Τον Οκτώβριο  του έτους  2011 όταν συζητήθηκε  στο Συμβούλιό σας η έγκριση της ΜΠΕ  της εταιρείας S & B  AE, είχαμε καταθέσει προτάσεις άμεσης παρέμβασης για αναβάθμιση της περιοχής από την θέση ( Λαρνάκι  ως τον ( Κόλπο της Καμιώτισσας ).
Επίσης σας καταθέσαμε  ολοκληρωμένη πρότασή μας με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα  ώστε όλη η παράκτια ζώνη δυτικά της Ιτέας να αλλάξει ριζικά  προς όφελος τόσο των πολιτών της πόλης και τον επισκεπτών των Δελφών  όσο και της εταιρείας , σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρόγραμμα μετεγκατάστασης της διαδικασίας επεξεργασίας του Βωξίτη  στην ενδοχώρα και ριζικού εκσυγχρονισμού των υποδομών της.

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι  χωροταξικά δίπλα στον ιστό της πόλης της Ιτέας  ένα μέρους τους μέσα στην Β ΖΩΝΗ του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ  και απαρχαιωμένης τεχνολογίας ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, είναι πρακτικά αδύνατο ό,τι μέτρα και αν παρθούν πρόσθετα  ( αισθητικής αναβάθμισης ) στις υπάρχουσες υποδομές, να λυθεί ουσιαστικά το τεράστιο πρόβλημα  που δημιουργούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Η μεσοπρόθεσμη πρότασή μας ήταν και είναι :
1.Μετεγκατάσταση  των μονάδων θραύσης και εμπλουτισμού του μεταλλεύματος που αφορούν το σύνολο σχεδόν των αναγκαίων ορατών εγκαταστάσεων στο Λαρνάκι (πλην των εγκ/σεων φόρτωσης) σε άλλο σημείο  στην ενδοχώρα με προτεινόμενη περιοχή   ιδιόκτητη έκταση της S&B (περιοχή   Βίννιανης) η οποία διαθέτει ήδη και τα απαραίτητα κτίρια και νερα μακριά από κατοικημένη περιοχή και αόρατη από κάθε κεντρικό ή δευτερεύων οδικό άξονα. Η μετεγκατάσταση να υλοποιηθεί με την δημιουργία  σύγχρονων μονάδων  που δεν θα ρυπαίνουν το φυσικό  περιβάλλον την περιοχής. 2. Απόθεση του θρυμματισμένου, καθαρού από ασβεστόλιθο και πλυμένου μεταλλεύματος (σχεδόν μηδενισμού εκπομπής σκόνης σε σχέση με σήμερα) από τις εγκαταστάσεις της ενδοχώρας στην ιδιόκτητη έκταση της S&B πίσω από τα παλιά σφαγεία στο Λαρνάκι απ’ όπου θα ξεκινάει και ο υπόγειος ταινιόδρομος. Η προτεινόμενη έκταση υπερκαλύπτει ακόμη και τις σημερινές απαιτήσεις του συνόλου των δραστηριοτήτων και είναι παντελώς αόρατη από την από θάλασσα πρόσβαση στο λιμάνι των Δελφών την Εθνική Οδό  δευτερεύοντες οδικούς άξονες και κάθε επισκέψιμο σημείο του Δελφικού Τοπίου. 
3. Κατασκευή ταινιόδρομου μεταφοράς βωξίτη στην σκάλα φόρτωσης μη ορατού υπόγειας διαδρομής που θα διέρχεται κάτω από την Εθνική Οδό (μη ανάγκη κατασκευής ανισόπεδης διάβασης) και θα μεταφέρει το μετάλλευμα από το σημείο που θα τον τροφοδοτούν.
3. Κατασκευή νέας σύγχρονης πτυσσόμενης σκάλας φόρτωσης μεταξύ Λαρνάκι και Καμιώτισα   εντός του προστατευόμενου Δελφικού Τοπίου μεν, αλλά με προτεινόμενη τεχνολογία αυτή που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια η S&B στις δικές της εγκαταστάσεις βωξίτη στην Σαρδηνία που  εξασφαλίζει μηδενισμό εκπομπής σκόνης και ρίψης βωξίτη στη θάλασσα κατά την φόρτωση των πλοίων και αισθητικά «αόρατη» σύμφωνα με τις εκεί απαιτήσεις προστασίας του εκεί τοπίου.  Εάν εξαντληθεί η πιθανότητα εξυπηρέτησης από μία σκάλα φόρτωσης, η πιθανή κατασκευή δύο μονάδων να είναι συνεχόμενες και ίδιας τεχνολογίας.
5. Οι χώροι στο Λαρνάκι και Καμιώτισσα  να αποδοθούν   στον Δήμο Δελφών  για ανάδειξη των παραλιών, ανάπτυξη αθλοπαιδιών  και   χώρων αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Δελφών .
6.Με έξοδα της εταιρείας να απορυπανθεί   η θάλασσα από τα απόβλητα  τόσων χρόνων
   λειτουργίας της στην περιοχή.
7.Η λογική  της « μηδενικής λύσης » όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΜΠΕ  είναι ατυχής και
   κοντόφθαλμη , δεν συνάδει με την πολιτική της εταιρικής ευθύνης, η οποία είναι
   παγκοσμίως αποδεκτή  από όλες τις σύγχρονες  κοινωνίες.

Η πρότασή μας για άμεσες ενέργειες ήταν και είναι:
1. Να ενταχθεί χωροταξικά πλήρως η ευρύτερη περιοχή σε τουριστικής προτεραιότητας  ώστε κατά την έγκριση κάθε είδους εγκαταστάσεων να είναι σαφές ότι αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στους όρους που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία  και να δοθεί σαφές μήνυμα από την Πολιτεία προς κάθε κατεύθυνση για την προοπτική της περιοχής ώστε να αρχίσει και η οργάνωση και προώθηση της ανάλογης οικονομικής ανάπτυξης που είναι άκρως απαραίτητη για την πραγματική εξασφάλιση της προστασίας του Δελφικού Τοπίου
2. Αποσυναρμολόγηση οποιασδήποτε εγκατάστασης λιμενικής φόρτωσης ή μη  που
είναι ανενεργή – αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου.
Δηλ. την παλιά σκάλα  φόρτωσης της ΕΛΜΙΝ, ανενεργές μονάδες S&B  κλπ
3. Εντατικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  της περιοχής από το Λαρνάκι  έως
και το κόλπο της Καμιώτισσας ώστε να βελτιωθεί  η οπτική του Δελφικού τοπίου.
4. Να παρθούν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα  για να πάψει  η αιώρηση της κόκκινης
σκόνης τόσο στην  περιοχή  της πόλης της Ιτέας όσο και στο ευρύτερο Δελφικό Τοπίο.
Στην περιοχή αυτή έχουμε  βιομηχανική δραστηριότητα η οποία, με τον τρόπο που  λειτουργεί προσβάλει  την χώρα  μας σε όλους τους επισκέπτες ντόπιους και ξένους.
Ρυπαίνει βάναυσα το ευρύτερο περιβάλλον τόσο την Πόλη της Ιτέας όσο και ένα μεγάλο μέρος της Β Ζώνης προστασίας του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Η ανωτέρω προτάσεις μας έχουν κοστολογηθεί από την εταιρεία και έχει αναφερθεί δημόσια ότι ανέρχεται στο ύψος των 30.000.000 ΕΥΡΩ. περίπου. Διακρίναμε ότι  η ίδια η εταιρεία  βλέπει πιθανή την μελλοντική μετεγκατάσταση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της. Ο ίδιος όμιλος εταιρειών άλλαξε ριζικά  τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στην Μύλο και στην Σαρδηνία. Εδώ γιατί  δεν κάνει τους αναγκαίους από κάθε άποψη εκσυγχρονισμούς;
 

Σαν αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα στάσης της Ελληνικής Πολιτείας για το οποίο είχαμε απ’ αρχής προειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μαζί και το Συμβούλιό σας, έχουμε τα ακόλουθα:
1)Στον στρατηγικό σχεδιασμό λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που καταρτίσθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2012, ο λιμένας της Ιτέας –Δελφών κατατάσσεται στην κατηγορία Κ3 ( Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος).
2)Επίσης  στις κατηγορίες χρήσης λιμένων  Πίνακας σελ. 34,που όπως αναφέρεται,
αποτυπώθηκαν βάσει της πραγματικής κίνησης του λιμένα, χαρακτηρίζεται από τις κατηγορίες  - Γενικά εμπορεύματα, φορτία χύδην , ακτοπλοΐα , κρουαζιέρα, αναψυχή, αλιευτικά.
Μέχρι πριν από δύο μήνες δεν είχε καταγραφεί στην Εθνική στρατηγική λιμένων 2013 – 2018 η κίνηση της κρουαζιέρας την οποία προστέθηκε  εκ των υστέρων μετά από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αφήνοντας όμως και το «Χύδην Φορτίο». Σύμφωνα μα αυτά που εμείς γνωρίζουμε την τελευταία εικοσαετία  δεν υπήρξε κίνηση χύδην φορτίων  στον λιμένα ( μώλο ) της Ιτέας. Εμπορευματική κίνηση  χύδην φορτίων γίνονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας  S &  B ΑΕ ( βωξίτης) στην θέση ΚΕΦΑΛΗ  σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρων από τον μώλο. Την ίδια χρονική περίοδο και ιδίως τα τελευταία  έτη έχουμε αυξητικές τάσεις στην επισκεψιμότητα των κρουαζιερόπλοιων στον μώλο της Ιτέας με τελικό προορισμό των επισκεπτών τους Δελφούς. Πάνω από ( 80 )  επισκέψεις ετησίως. Το «λάθος» του Στρατηγικού Σχεδιασμού Λιμένων στην μη αναφορά της κρουαζιέρας είχε σαν αποτέλεσμα η κρουαζιέρα να μην αναφέρετε σαν δραστηριότητα στο λιμάνι της Ιτέας στο « Εθνικό Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού»  που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και κανείς μέχρι σήμερα  δεν έχει κάνει κάτι για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Τελικό αποτέλεσμα μιας  σειράς καταγεγραμμένων τέτοιων «λαθών» τα τελευταία τρία χρόνια,  έχει οδηγήσει τελικά, όχι μόνο η ευρύτερη περιοχή αλλά ούτε καν το όνομα «Δελφοί» να μην αναφέρονται πουθενά στο « Εθνικό Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού ». Η μόνη και με προτεραιότητα  δραστηριότητα που προκύπτει  τελικά  από τα Εθνικά Ειδικά Χωροταξικά είναι από το Εθνικό Χωροταξικό Της Βιομηχανίας (2009) η μεταλλευτική για όλο τον Δήμο Δελφών περιλαμβανομένου όλου του Δελφικού Τοπίου. Η μόνη αναφορά   όσον αφορά  την τουριστική επισκεψιμότητα της ευρύτερης περιοχής  των Δελφών  είναι για την μαρίνα που βρίσκεται δίπλα στον μώλο της Ιτέας για την οποία η πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα  έχουν  αποτέλεσμα αυτό που αποτυπώνεται στους Διεθνείς Τουριστικούς Οδηγούς εκ των οποίων σας παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τρείς  χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο  εντύπων  (εκ των μεγαλύτερης κυκλοφορίας του είδους τους διεθνώς ) και ένα ψηφιακό site. 

 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  VAGNONΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Παράγραφος: Généralités: Γενικότητες
«Η Ιτέα είναι μία μικρή πόλη περίεργη.
Επιβιώνει χάρις στο μετάλλευμα κοκκινωπού σίδερου (αιματίτης), το οποίο βγαίνει στην ακτή και υπάρχει σ' όλη την ενδοχώρα η οποία είναι αγροτική περιοχή.  Η παραλία είναι μία συνέχεια από ταβέρνες και μπαρ, και αν ο αέρας δε στέλνει το συνηθισμένο του σύννεφο κόκκινης σκόνης στην πόλη είναι ένας τόπος πολύ ευχάριστος για μείνεις. Στην Ιτέα όλα είναι σκεπασμένα από παχιά κόκκινη σκόνη συμπεριλαμβανομένων και των σκαφών στη μαρίνα.  Πίσω από την παραλία η πόλη είναι όμορφα παλιά. Υπάρχουν λίγοι τουρίστες εκτός από αυτούς που φθάνουν εδώ για να πάνε έπειτα στους Δελφούς.»
Παράγραφος: ΟΡΜΟΣ  ΣΑΛΩΝΑ (Κρίσσα)
«Στα βόρειο-δυτικά (ΝW) του Κρισσαίου κόλπου υπάρχουν μικρά κολπάκια προστατευμένα αλλά τα ανοιχτά μεταλλεία μεταμορφώνουν την ακτή και όταν έχει αέρα ο κόκκινος σίδηρος συγκεντρώνεται  στη θάλασσα  και στις γειτονικές περιοχές. Πρόσφατα στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και ιχθυοκαλλιέργειες.

Τελικά υπάρχουν λίγα μέρη για να βραχεί κάποιος στη θάλασσα…………»

Από τον ψηφιακό Οδηγό «Travels in a VW Camper» για ταξίδι του 2006 στην Ελλάδα.
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :
«Κάπου εκεί στο σκοτάδι ήταν οι Δελφοί.
Πρώτα όμως έπρεπε να περάσουμε το θλιβερό βιομηχανικό λιμάνι της Ιτέας,
η περιοχή γύρω ήταν σημαδεμένη με τα λάφυρα σωρούς των πρώην ορυχείων βωξίτη. Στην    βροχή, οι δρόμοι ήταν καλυμμένοι με βρώμικη ερυθρά ιλύς να αναδεύεται
από τα φορτηγά.
Ήταν ένα θλιβερό θέαμα μετά το ευχάριστο Γαλαξίδι.
Ευτυχώς, ξεκινήσαμε την ανάβαση μέσα από τον ελαιώνα…»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

 Η Ιτέα, θα πρότεινα ότι είναι πιο ευχάριστη από ό, τι τα μωβ-κόκκινα υπολείμματα
 βωξίτη από τα τεράστια έργα αλουμινίου στα δυτικά προάστια
κ.α.
Τέλος,
Οσον αφορά τα στοιχεία της  προτεινόμενης  μελέτης έχουμε να καταθέσουμε τα εξής.
- Δεν είδαμε  πιο θα είναι το κόστος του ( καλλωπισμού – φτιασιδώματος )  της προτεινόμενης
   περιοχής.
- Από πότε η ευκάλυπτος αποτελεί επιστημονικά  ενδογενές φυτικό είδος και θα κοσμεί  τους
  αρχαιολογικούς χώρους και τοπία της χώρας μας;
- Από πότε η μέθοδος της ψηφίδας που ούτως ή άλλως από μακριά για τον επισκέπτη δεν γίνεται αντιληπτή ως διαφορά από τον κοινό χρωματισμό ( απλή στρατιωτική παραλλαγή λέμε εμείς ) είναι η ενδεδειγμένη   για τοπία διεθνούς πολιτιστικής σημασίας;   Εκτός και αν νομίζουν οι μελετητές ότι ζούμε σε χώρα  πολιτιστικά στρατοκρατική ή , εάν  ανεξαρτήτως της αισθητικής υποστηρίζουν ότι ο οποιοσδήποτε επιφανειακός χρωματισμός θα αποτρέψει το σύνολο των επιφανειών να ξαναγίνει κόκκινο μετά από λίγο καιρό. Αυτό άλλωστε θα σήμαινε ότι η μη εκπομπή της σκόνης που έχει κοκκινίσει ακόμη και  το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον του Δελφικού Τοπίου στη περιοχή , που ήταν Νομική υποχρέωση για την εταιρία επί δεκαετίες και αναφερόταν σε όλες τις παλιότερες εγκρίσεις (από το 2000 τουλάχιστον που έχουμε εμείς μέχρι σήμερα), ήταν εφικτή αλλά η εταιρία δεν λάμβανε εν γνώσει της τα απαραίτητα μέτρα με ανάλογες ηθικές και Νομικές επιπτώσεις.
- Εφόσον η αιώρηση της κόκκινης σκόνης θα συνεχίσει να υφίσταται ( αφου δεν αλλάζουν οι
  υποδομές  μεταποίησης – επεξεργασίας του βωξίτη ), είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να επικάθεται
  τόσο στα φυτά που θα φυτευτούν όσο και στο σύστημα (στρατιωτικής παραλλαγής) που θα
  καλύπτει τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Ενδείξεις από σχετικά κείμενα αλλά πάνω απ’ όλα η πραγματική σημερινή εικόνα στις εγκαταστάσεις υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η  ανάπτυξη των φυτών από κάποιο φορτίο σκόνης βωξίτη και πάνω και αυτά δεν αναπτύσσονται και παραμένουν διαχρονικά καχεκτικά. Ελέγχθηκε ποτέ το αποτέλεσμα   των κατά καιρούς και των επιλεκτικών φυτεύσεων που έγιναν την ημέρα επίσκεψης της Ολομέλειας του Συμβουλίου σας στις εγκαταστάσεις πριν την οριστική έγκριση της σχετικής  ΜΠΕ το 2011- 2012;
  Άρα  το αποτέλεσμα μηδέν.
  Η  το μόνο που ενδιαφέρει είναι  οι  φωτογραφίες της μελέτης και αυτές που θα βγουν  την ημέρα
  των  εγκαινίων ………
Κυρίες/οι του Κ.Α.Σ.
Όλο και περισσότεροι φορείς  του Δ. Δελφών συντονίζονται  και ζητούν την μετεγκατάσταση – εκσυγχρονισμό  της εταιρείας.
Οι κοινωνικοί συσχετισμοί  που λαμβάνονταν υπόψη στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και αυτό γίνεται αισθητό όλο και περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα και  βάσιμα ευελπιστούμε  σ’ ένα καλύτερο αύριο για την περιοχή των Δελφών


Αίγιο, 7.2.14

                                                                    Με εκτίμηση
                                                     Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ,Δήμος Αγγελόπουλος                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ , Θύμιος Σκαρίμπας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου