Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Όχι φυτοφάρμακα και λιπάσματα στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ)!

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στα πλαίσια μίας σειράς μέτρων για μία πιο πράσινη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) υποχρεώνει τους αγρότες να αφιερώνουν τουλάχιστον 5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους σε Περιοχές Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ), ως προϋπόθεση για την είσπραξη του 30% των άμεσων πληρωμών.[1] Ωστόσο, αρκετές εξαιρέσεις και κενά υπονομεύουν τώρα τον ίδιο το σκοπό των ΠΟΕ. Ένα κενό θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε καλλιέργειες για την δέσμευση αζώτου εντός των ΠΟΕ.[2]

Εν τω μεταξύ, έχουν γίνει γνωστές διάφορες προσπάθειες αποδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας των ΠΟΕ. Μια επιστολή υπογεγραμμένη από 23 κράτη μέλη καλεί την Επιτροπή να εντάξει στους κανόνες εφαρμογής της ΚΓΠ τη γεωργική παραγωγή σε όλες τις ΠΟΕ χωρίς να εξαιρείται η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.[3] Σας καλούμε να αναθεωρήσετε αυτή τη θέση πριν οι κανόνες εγκριθούν τον Μάρτιο του 2014.


Η απελευθέρωση του δυναμικού των ΠΟΕ απαιτεί κατάλληλες συνθήκες για την προστασία και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. Οι αρνητικές επιπτώσεις των συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για τη βιοποικιλότητα αναδεικνύουν σαφώς την ανάγκη απαγόρευσης της χρήσης τους στις εν λόγω περιοχές. Ως εκ τούτου, για την προστασία του κρίσιμου ρόλου των επικονιαστών και λοιπών ωφέλιμων εντόμων στην διατροφική διασφάλιση, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα στις ΠΟΕ, καθώς επίσης και λιπάσματα που οδηγούν σε ρύπανση λόγω περίσσειας θρεπτικών συστατικών. Η εξασφάλιση των εν λόγω συνθηκών όχι μόνο θα μειώσει το κόστος για τους αγρότες και θα ενισχύσει την βιοποικιλότητα, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Η αρχή των ΠΟΕ είναι ότι υποστηρίζουν αγρο-οικολογικές διαδικασίες, όπως η επικονίαση, ο σχηματισμός του εδάφους και συμβάλλουν στην βελτιωμένη ρύθμιση του νερού και των θρεπτικών κύκλων. Αυτό ωφελεί το σύνολο του αγρο-οικοσυστήματος μιας εκμετάλλευσης και των επικείμενων τοπίων. ΟΙ ΠΟΕ περιλαμβάνουν αγραναπαύσεις, φράκτες, δέντρα, ζώνες ανάσχεσης, αναδασωμένες και αγρο-δασικές περιοχές, και πρακτικές όπως οι δευτερεύουσες καλλιέργειες και η χειμερινή εδαφοκάλυψη. Εάν εφαρμοστούν με φιλόδοξο τρόπο, η γονιμότητα και η παραγωγικότητα του γεωργικού συστήματος της Ευρώπης θα διατηρηθεί αλλά και θα αυξηθεί.

Εκφράζουμε τη σθεναρή αντίθεσή μας σε κενά και εξαιρέσεις που αντίκεινται στις ρητές επιθυμίες και τα συμφέροντα των φορολογουμένων της ΕΕ και υπονομεύουν γεωργούς που ήδη εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές. Σας ζητούμε να αναθεωρήσετε τη θέση της κυβέρνησής σας και να αντιταχθείτε στη χρήση όλων των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις ΠΟΕ, ζητώντας παράλληλα από τους ομολόγους σας στην ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης στα όργανα της ΕΕ και να εκπληρωθεί η υπόσχεση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ ότι πράγματι θα σηματοδοτήσει ένα πραγματικό βήμα προς ένα πράσινο διατροφικό και γεωργικό σύστημα στην Ευρώπη.

ΥΓ.

Η Πρωτοβουλία αποστολής διαμαρτυριών (Προς τον κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη,  minister-mailbox@hq.minagric.gr , cc: campaign@arc2020.eu ) υποστηρίζεται από τις οργανώσεις ARC2020 [

, FOEE,IFOAM,PAN, Slow food &Groupe de Bruges

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου