Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Ὁ ποι­η­τὴς ση­κώ­νε­ται (El p­o­e­ta se l­e­v­a­n­ta) . του Φεν­τε­ρί­κο Πα­τάν (Federico Patán)
 .


       Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ση­κώ­νε­ται ἀ­πὸ τὴν κλί­νη:

      «Πῶς εἶ­πες ὅ­τι σὲ λέ­νε;»

      «Βε­α­τρί­κη.»
 .
 .

Πη­γή: (ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ) Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμέλεια ) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου