Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΕΛΛΕΤ για το Αρχαιολογικό Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος: προστασία του Άλσους, αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης του Μουσείου

 

και επαναδιαπραγμάτευση για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.

 

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβαλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), συμφωνεί με το ψήφισμα του Συλλόγου Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) το σχετικό με την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, που αποτελεί τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου σε μια περιοχή με πολύ χαμηλή αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο. Όπως και ο ΣΕΠΟΧ αναφέρει, η κατασκευή του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών εντός του Άλσους, που έχει εξαγγελθεί από το 2002, θα απαιτήσει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και την κοπή εκατοντάδων δέντρων. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται η έκταση του πάρκου, που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς ελεύθερους δημόσιους χώρους της Αθήνας,  θα μειωθεί κατά 30% .

 

Ως εκ τούτου, σε απόλυτη συμφωνία με τις προτάσεις των κατοίκων, του ΣΑΔΑΣ και του ΣΕΠΟΧ, προτείνουμε την αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης του Μουσείου, με το δεδομένο μάλιστα ότι η γύρω περιοχή προσφέρει σημαντικό αριθμό κενών μεγάλων κτιρίων που είναι εφικτό να στεγάσουν ένα τέτοιο Μουσείο, καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.

 

Το «Αρχαιολογικό Άλσος» που αποτελεί αρχαιολογικό χώρο και πάρκο, θα πρέπει να διατηρήσει το διττό χαρακτήρα του -όπως άλλωστε και στην αρχαιότητα- και να συνεχίσει να αποτελεί «ανοιχτό» αρχαιολογικό χώρο ως τόπο προβολής πολιτισμικής/ιστορικής κληρονομιάς και συγχρόνως χώρο πρασίνου και αναψυχής με ελεύθερη πρόσβαση.

 

Οι όποιες παρεμβάσεις τόσο στο Αρχαιολογικό Άλσος όσο και στον περιβάλλοντα αστικό ιστό, θα πρέπει να καλύπτουν, παράλληλα με το ρόλο της περιοχής σε μητροπολιτικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, πρωτίστως τις ανάγκες των κατοίκων και σημερινών χρηστών του άλσους. Ως εκ τούτου απαραίτητο στοιχείο του όποιου σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων είναι η ουσιαστική διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού, όπως και οι αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus επιτάσσουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη - Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693.

E-mail: sepi@ellinikietairia.gr / www.ellet.gr

 

Κατερίνα Στεμπίλη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Τριπόδων 28
105 58 Αθήνα 
Τηλ:
210 3225245, εσωτ. 2
Fax:
210 3225240    

Email: sepi@ellinikietairia.gr    

www.ellet.gr     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου