Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Προσφυγή στο ΕυρωπαϊκόΔικαστήριο

Δεκαεπτά (17) Περιφερειακά Δίκτυα που συγκροτούν  το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ετοιμάζουν προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατ' εξακολούθηση υφαρπαγή πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εις βάρος του τρίτου τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας πολιτών, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αποκορύφωμα σ' αυτή τη στρεβλή και παράνομη διαχείριση των κοινοτικών πόρων είναι και η επαναφορά των προγραμμάτων για την πρόσληψη ανέργων στους Δήμους,  με την ψήφιση του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου.
Το ίδιο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και με τα προγράμματα «δια βίου μάθησης» των οποίων τους πόρους χρησιμοποιεί το δημόσιο για πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η υφαρπαγή των πόρων του Ε.Κ.Τ. προς αλλότριο σκοπό από τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. μέσα από τα διαρθρωτικά της ταμεία,  συμβαίνει ακριβώς επειδή κανένας θεσμικός παράγοντας στην Ελλάδα δεν αντιδρά. Και προφανώς δεν αντιδρά γιατί μέχρι τώρα οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ήταν κατακερματισμένες και ανήμπορες να σηκώσουν ένα τέτοιο αγώνα.
Η συγκρότηση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών δίνει τη δυνατότητα επέμβασης και διεκδίκησης της  εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.
Όλα τα δίκτυα και οι οργανώσεις που συμφωνούν με αυτό το σκεπτικό  καλούνται να στηρίξουν την προσφυγή  στα κοινοτικά όργανα και να έλθουν σε επαφή με τα γραφεία του Παρατηρητηρίου για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου