Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Επιστολή της ΠΡΩΣΥΝΑΤ προς την επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αξιότιμε κ. πρόεδρε, 
με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα κλιμακίου της Επιτροπής σας, παίρνουμε την πρωτοβουλία να σας ζητήσουμε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά του συνάντηση με τη συλλογικότητά μας, μια κίνηση πολιτών, η οποία δραστηριοποιείται συστηματικά, τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια, στην κατεύθυνση της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης των απορρiμμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, φιλικού στο περιβάλλον, συμβατού με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (οδηγία 98/2008 ΕΚ), οικονομικού για τον πολίτη, με κοινωνική συμμετοχή και δημόσιο χαρακτήρα. 
Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η εικόνα που σας μεταφέρεται, τόσο από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας, όσο και από προβεβλημένα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΕ, όπως ο κ. Κρεμλής και οι συνεργάτες του, είναι σκόπιμα παραπλανητική και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αναρωτιόμαστε: 
• Γιατί αποκρύπτεται ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα γενικευμένο σχέδιο συγκεντρωτικής διαχείρισης, σε σύμμεικτη μορφή, του συνόλου, σχεδόν, των αστικών απορριμμάτων, σε υπερδιαστασιολογημένες σύνθετες εγκαταστάσεις υψηλού κόστους; 
• Γιατί παρακάμπτεται και συσκοτίζεται η βέβαιη αποτυχία εκπλήρωσης όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων, εξαιτίας του παραπάνω μοντέλου διαχείρισης; 
• Γιατί υπάρχει τόση ανοχή στη διασπάθιση και στην κατασπατάληση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε έργα προφανούς αναποτελεσματικότητας; Όταν είναι, πλέον, γνωστό ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από σχετική αίτηση πολιτών, αποφαίνεται ότι τα συμπεράσματα της έκθεσής του 20/2012 συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τα ζητήματα που έχουν τεθεί για τα συγκεκριμένα έργα και πιθανολογεί ότι υπάρχει κίνδυνος να μην είναι σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης; 
• Γιατί το σύνολο, σχεδόν, των (ευρωπαϊκών) κονδυλίων των περιφερειακών και των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων κατευθύνεται στα «φαραωνικά» έργα συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων; Αφήνοντας χωρίς χρηματοδότηση τις ήπιες, αποκεντρωμένες δράσεις και παραβιάζοντας κατάφωρα την εθνική (ν. 4042/2012) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 98/2008 ΕΚ) και τη νομολογία (έκθεση 20/2012 του ΕΕΣ), που απαιτούν την αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων πρόληψης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην ποιοτική κομποστοποίηση. 
Κύριε πρόεδρε, 
δεν σας κρύβουμε ότι μας εξοργίζει το γεγονός της καλλιέργειας μιας άκρως υποτιμητικής και προσβλητικής εικόνας του Έλληνα πολίτη, ο οποίος, δήθεν, δεν είναι ικανός να υιοθετήσει πρακτικές ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων του. Οι υποστηρικτές αυτής της επιχειρηματολογίας κρύβουν το γεγονός ότι μια διαρκώς διευρυνόμενη δραστηριότητα πολιτών, σε όλη την Ελλάδα, έχει φέρει στο προσκήνιο μια τεκμηριωμένη αντίληψη εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, στηριγμένη στις αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας και της οικονομικότητας του συστήματος. Κρύβουν ότι, εξαιτίας, αυτής της κοινωνικής πίεσης, πολλοί φορείς και οργανισμοί πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αναζητούν τρόπους απεμπλοκής από το προωθούμενο από την κυβέρνηση συγκεντρωτικό μοντέλο. Κρύβουν τα σημαντικά αποτελέσματα που υπάρχουν, παντού όπου εξασφαλίζονται στοιχειώδεις προϋποθέσεις. 

Θεωρούμε ένδειξη ύπαρξης ενός συγκαλυμμένου εκβιασμού και, σίγουρα, αθέμιτη πρακτική την επίκληση του κινδύνου «να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας», όπως έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής σας, με αντικείμενο αναφορές ελληνικού ενδιαφέροντος. Ποιος και γιατί έχει λόγους να φοβάται από την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προβλημάτων μιας, πρόδηλα, λαθεμένης στρατηγικής επιλογής, με τεράστιες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις σε βαθος χρόνου; Ποιος και γιατί δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί η πλημελλής περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου, όπως αυτό της κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού; Ποιος και γιατί παίρνει την ευθύνη της συνέχισης της λειτουργίας της άθλιας εγκατάστασης στη Φυλή Αττικής, που για δεκαετίες τοξινώνει συστηματικά την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και τους κατοίκους της; 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το κλιμάκιο της Επιτροπής σας θα αξιοποιήσει τα όποια περιθώρια χρόνου διαθέτει, προκειμένου να υλοποιηθεί η συνάντηση που ζητάμε. Όχι τόσο σαν ένδειξη μιας τυπικής ευαισθησίας, απέναντι σε πολίτες που αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όσο για να εμπλουτίσει το φάσμα της ενημέρωσής του με μια πληροφόρηση που δύσκολα φτάνει ως εσάς, λόγω των πολλαπλών «φίλτρων» αποκλεισμού που συναντά. 

Με εκτίμηση 

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου