Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα ΑμεΑ, απηύθυναν  οι Οικολόγοι Πράσινοι στον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την εκπαίδευση  μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Aξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε ότι τυφλός μαθητής που φοιτά στο Γυμνάσιο της Χώρας Σφακίων, ελλείψει πιστώσεων,  στερείται  καθηγητών Ειδικής Αγωγής. Περαιτέρω και ενώ πληροφορούμαστε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του Δήμου Σφακίων, του σχολείου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για την πρόσληψη ενός μαθηματικού και ενός φιλόλογου ειδικευμένων στη γραφή Braille, το πρόβλημα παραμένει. Να σημειωθεί επίσης ότι η σχολική περίοδος βαίνει ήδη προς τη λήξη της (μέσο του β΄ τριμήνου) και ο μαθητής στερούμενος παράλληλης στήριξης, αντιμετωπίζει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που θα γίνουν ακόμα πιο εμφανείς στις επικείμενες εξετάσεις του Ιουνίου.
Η «απραξία» από πλευράς Υπουργείου μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Υπενθυμίζουμε ότι ο ν.3699/2008 (Α΄199) για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» προστατεύει το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση, κάνοντας ειδική μνεία στην παρ.2 του άρθρου 7 στους τυφλούς μαθητές όπου ορίζει, μεταξύ άλλων, ως επίσημη γραφή των τυφλών μαθητών τη γραφή Braille.
Στην ίδια παράγραφο ορίζει επίσης ότι «Οι τυφλοί  μαθητές και οι μαθητές με χαμηλή όραση χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκ­παιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαι­δευτικό της τάξης και κατά περίπτωση με την υποστή­ριξη μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ31 ή ΕΒΠ».
Στο άρθρο 1 παρ.1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η Πολιτεία δεσμεύεται  να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμ­μετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη δι­αβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Περαιτέρω, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4.1), αλλά και το άρθρο 21 παρ.6 Σ., το οποίο αναφέρεται ειδικά στα άτομα με αναπηρία ορίζοντας ότι «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», επιτρέπουν τη λήψη θετικών μέτρων από το Κράτος υπέρ ομάδων που τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας.  
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε μία δημοκρατική κοινωνία τα άτομα με αναπηρία οφείλουν να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματα τους, τα οποία, σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Περαιτέρω, η οικονομική κρίση, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ώστε η Πολιτεία να αποποιείται του ρόλου της και  να αποτυγχάνει να διασφαλίσει επαρκώς την άσκηση των  κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. 
Ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό, αναμένουμε το Υπουργείο να προσλάβει άμεσα τους δύο εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, η οποία είναι ιδιαιτέρως επιζήμια για το μέλλον ενός μικρού μαθητή. Πολλώ δε μάλλον όταν ανάλογα περιστατικά είναι πολύ πιθανόν να έχουν προκύψει ή να προκύψουν και στο μέλλον σε άλλα σχολεία της χώρας, χωρίς πάντα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 
    Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με Αναπηρία
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Φώτης Μπίμπασης:6974530195 Συντονιστής της ΘΟ ΑΜΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου