Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Νέο Σχέδιο Νόμου: «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός»Παρατηρεί η «Ελληνική Εταιρεία  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού»  σχετικά με  το νομοσχέδιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, που τέθηκε υπό διαβούλευση μεταξύ 8 και 22 Μαϊου :
    αντί για σταθερότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού, τις καθιστούν ένα είδος «φυσαρμόνικας», την οποία μπορεί να παίζει κατά βούληση η πολιτική ηγεσία και οι «επενδυτές», οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα πολεοδόμησης ή κατά βούληση ρύθμισης των πάντων, με τη θέσπιση περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. (Άρθρο 9, παρ. 1.3.2). 
 
ΟΛΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού είχε ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση για την αναμόρφωση του πλαισίου χωρικού σχεδιασμού που οργάνωσε το ΥΠΕΚΑ το 2013. Είχε υποβάλλει τότε λεπτομερές υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τη ριζική αναδιάρθρωση του σχετικού πλαισίου, σε πέντε επίπεδα, με στόχο το ξεκαθάρισμα της πολυνομίας και των επικαλύψεων και των συγκρούσεων των υφισταμένων ρυθμίσεων.
[Εν όψει, έργο του Tosa Mitsuoki (Ιαπωνία)]


.  Στο υπόμνημα είχε επισημάνει την αξία της ύπαρξης ενός σταθερού πλαισίου, όχι μόνο για την διασφάλιση του περιβάλλοντος αλλά και για την  ανάπτυξη, μέσω αειφόρων επενδύσεων, τονίζοντας και την οικονομική αξία του περιβάλλοντος, ως πρώτης ύλης της βαριάς μας βιομηχανίας: του τουρισμού. Είχε τεκμηριώσει ότι οι επενδύσεις δεν εμποδίζονται από τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αλλά από την απουσία τους.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μελέτησε με τη δέουσα προσοχή το Σχεδίου Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 8 Μαΐου, με αυτό τον σκοπό. Το νομοσχέδιο πράγματι καλύπτει θεματικά πολλά από αυτά που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε προτείνει σε Υπόμνημά της προς το ΥΠΕΚΑ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012. Συγκεκριμένα:
·         περιέχει τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης γεωχωρικών
δεδομένων με συνεχή ενημέρωση.
·         την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και το ξεκαθάρισμα της μόλις ψηφισθούν οι νέες διατάξεις.
·         τη διάρθρωση του χωρικού σχεδιασμού και εφαρμογής στα πέντε επίπεδα που είχαμε προτείνει (Εθνικό-περιφερειακό-μητροπολιτικό-τοπικό-ρυμοτομικό) αλλά δίνοντας κυρίαρχο ρόλο στα ειδικά χωροταξικά, τα οποία δεν είναι τομεακά – όπως σήμερα – αλλά ανταγωνιστικά των τοπικών, με αυξημένη ισχύ.
Το παρόν σχέδιο νόμου,  έχει σημαντικές παραλείψεις, συγχύσεις και στρεβλώσεις που αντί να δημιουργούν ένα ξεκάθαρο, αποτελεσματικό και αειφόρο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού υποβαθμίζουν μία ήδη προβληματική κατάσταση, διότι:
·         δεν τολμούν να θίξουν το καίριο πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων και της αδυναμίας του ΥΠΕΚΑ να διαχειριστεί το θέμα του αειφόρου σχεδιασμού, αντίθετα δημιουργούν πλήρη σύγχυση με την προσθήκη και άλλων φορέων,
·         δεν τολμούν να κάνουν την ουσιαστική σύνδεση με τον σχεδιασμό του αιγιαλού και της παραλίας,
·         εισάγουν εντονότερη σύγχυση στη σχέση των ΣΜΠΕ και ΜΠΕ με τον χωρικό σχεδιασμό «ξεδοντιάζοντας» τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
·         αντί για σταθερότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού, τις καθιστούν ένα είδος «φυσαρμόνικας», την οποία μπορεί να παίζει κατά βούληση η πολιτική ηγεσία και οι «επενδυτές», οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα πολεοδόμησης ή κατά βούληση ρύθμισης των πάντων, με τη θέσπιση περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. (Άρθρο 9, παρ. 1.3.2). 
·         προωθεί την μερική αναμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ), με ασαφείς αρμοδιότητες, και την εν πολλοίς εξουδετέρωσή του από την νέο-ιδρυόμενη Εκτελεστική Επιτροπή (Άρθρο 3, παρ. 3).
·         επιπλέον, ο χωρικός σχεδιασμός, όλων των επιπέδων, μπορεί να αναθεωρείται οποτεδήποτε, κατά τη βούληση του ΥΠΕΚΑ ή και άλλων συναρμόδιων αρχών, όπως του Υπουργείου Τουρισμού. (Άρθρο 5, παρ. 5)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υποβάλλει και ηλεκτρονικά αναλυτικά και κατ’ άρθρο σχόλια και παρατηρήσεις στην εν λόγω διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=6197)
           

 Πληροφορίες  Δ. Μαυρογιώργου --  Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693.(εσωτ. 104)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου