Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Κάποτε έπλεναν το στόμα τους όσοι μίλαγαν για ΕΕ…..

Μια φορά κι έναν καιρό οι «οικολογιζόμενοι»  έπιαναν στο στόμα τους την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού προηγουμένως έκαναν  10 πλύσεις με νερό και άλλα αντισηπτικά  υγρά…Η  ΕΕ αντιπροσώπευε τον ορθολογισμό, την ποιοτική διαχείριση, την ευταξία και την καλογουστιά, απέναντι στο βαλκανικό μπάχαλο της  δικής μας χώρας με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, την κακοποίηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την  υπονόμευση των φυσικών της πόρων….

Και τώρα;  Τώρα  η Ομάδα Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, η περίφημη Task Force,  αψηφά  τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωθεί  το ελληνικό κράτος στη  νομιμοποίηση καταπατήσεων γης και αυθαιρέτων κτισμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους !  Τώρα ο δυϊσμός μεταξύ «πολιτισμένων» και ημιάγριων περιοχών της Ευρώπης θεσμοθετείται ή τουλάχιστον προωθείται, μέσα από έναν ασύλληπτο και αναίσχυντο «ρεβιζιονισμό» ακόμη  και των ίδιων των αρχών  του Κράτους Δικαίου…

Πρόσφατα το  WWF Ελλάς  με επιστολή  του διευθυντή του Δημήτρη Καραβέλλα  απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της ΕΕ Χοσέ Μανουέλ Μπαρόσο   για να καταγγείλει την απαίτηση ή «αίτημα»  της  Task Force  προς το «Κτηματολόγιο ΑΕ» και συμβούλους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ ,  για τη νομιμοποίηση καταπατήσεων γης και αυθαιρέτων κτισμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους…..

.
Στην επιστολή του WWF Ελλάς επισημαίνεται ότι  η άνευ όρων νομιμοποίηση παράνομων κτισμάτων και χρήσεων γης:
  • παραβιάζει τη Συνθήκη της ΕΕ που προβλέπει την ασφάλεια δικαίου ως θεμελιώδη αρχή που είναι κοινή για όλα τα κράτη μέλη,
  • παραβιάζει τη Συνθήκη της ΕΕ που θέτει ως στόχο την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων,
  • είναι περιβαλλοντικά εγκληματική, καθώς δεν εκτιμάται από πουθενά η περιβαλλοντική επιβάρυνση, ειδικά σε προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές,
  • αποτελεί διάκριση εις βάρος των νομοταγών πολιτών που υπέστησαν το διοικητικό και οικονομικό βάρος της τήρησης των διαδικασιών δόμησης και χρήσης γης,
  • είναι οικονομικά παράλογη, καθώς το κράτος απεμπολεί το δικαίωμα είσπραξης των προστίμων, τα οποία προβλέπει η πολεοδομική και δασική νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερπολλαπλάσια των προβλεπόμενων από τη νέα νομοθεσία προστίμων «τακτοποίησης»,
  • είναι οικονομικά παράλογη, καθώς επιβαρύνει το κράτος με το ανυπολόγιστο κόστος εξυπηρέτησης οικισμών που ποτέ δεν σχεδίασε.
Το WWF Ελλάς καλεί την Task Force να τηρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ, βοηθώντας την Ελλάδα να επιβάλει το κράτος δικαίου που ποτέ δεν είχε και να εισπράξει τα νόμιμα πρόστιμα, προωθώντας παράλληλα μια κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης.
«Η κρίση είναι ευκαιρία για τροχοδρόμηση της χώρας σε πορεία βιωσιμότητας, μέσα από τις απόλυτα απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που θέτουν τις βάσεις για την οικολογικά υγιή, οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα που θέλουμε», δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας. «Οι προτάσεις της Task Force δεν συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντί να θεραπεύουν πληγές, στην πραγματικότητα τις επιδεινώνουν, ενώ διογκώνουν το πιο μακροπρόθεσμο κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης».
Επικοινωνία:
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 2103314893, κιν: 6971859632, i.kantas@wwf.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου