Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Ἀ­λε­ξάν­δρα Μυ­λω­νᾶ : Τὰ γυα­λιά

 


planodion posted: " Ἀ­λε­ξάν­δρα Μυ­λω­νᾶ Τὰ γυα­λιά ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΕΙ αὐ­τὰ τὰ γυα­λιά! Βι­βλί­α, σχο­λεῖ­α, πρό­σω­πα, ὅ­λα ὅ­σα ἔ­βλε­πε ἡ Τα­σού­λα, φι­λό­λο­γος κλα­σι­κῆς εἰ­δί­κευ­σης, τὰ τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια ποὺ τὴ βρῆ­κε ἡ πρε­σβυ­ω­πί­α μέ­σα ἀ­πὸ τὰ " Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου