Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Δασαμάρι, και 2η Επιστολή Διαμαρτυρίας !

 Μετά τις καταγγελίες μας και την επιστολή [βλ. 1/5/2021 και 23/5/2021] που στείλαμε σε φορείς Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την διοικητική ευθύνη του Δήμου για την αντιπυρική προστασία της δασικής έκτασης Δασαμάρι, η γραφειοκρατική αδιαφορία και αβελτηρία των φορέων Πολιτικής Προστασίας μας αναγκάζει να επανέλθουμε στο ζήτημα με δεύτερη επιστολή.

Πικέρμι 27/5/2021

ΘΕΜΑ: Όρια διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε συνάρτηση με την υλοποίηση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας («Ιόλαος») στη δασική και αναδασωτέα έκταση Δασαμάρι του Πεντελικού

2η επιστολή

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε τις μη-απαντήσεις σας σε προηγούμενη αλληλογραφία μας, σχετικά με την κατεπείγουσα ανάγκη πυροπροστασίας της δασικής έκτασης Δασαμάρι, που εξακολουθεί να μένει ακάλυπτη από τον τοπικό φορέα Πολιτικής Προστασίας, δηλ. τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. Παρά το γεγονός ότι το Πικέρμι έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας από τις 10/5/2021, παρά το γεγονός ότι ο εντός σχεδίου οικισμός Διώνη που συνορεύει με την δασική έκταση Δασαμάρι προσδιορίστηκε επίσης ως περιοχή σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, η ίδια η δασική έκταση Δασαμάρι παραμένει απροστάτευτη από τον τοπικό φορέα Πολιτικής Προστασίας. (Στο τέλος της επιστολής παρατίθεται χάρτης της περιοχής.)

Οι έως τώρα αντιδράσεις σας συνοψίζονται ως εξής:

α. Ο δήμαρχος Ραφήνας εμμένει στην αποποίηση των διοικητικών ευθυνών του για την εν λόγω περιοχή, η οποία ανέκαθεν ενέπιπτε εντός των ορίων (της πρώην Κοινότητας) του Πικερμίου και αργότερα στον συσταθέντα Καλλικρατικό Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. Μάλιστα από την απάντησή του –ενώ μαινόταν η καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη– προκύπτει ότι αναβάλλει τις διοικητικές ευθύνες του παραπέμποντας στη σύσταση, σύγκλιση και απόφαση (άγνωστο πότε) μιας επιτροπής καθορισμού ορίων, μολονότι προϊδεάζει ότι η περιοχή θα συμπεριληφθεί εντός των ορίων του Δήμου του.

β. Οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ακόμη και της κεντρικής διοίκησης (ΓΓΠΠ) μεταθέτουν το ανοιχτό ζήτημα των διοικητικών ευθυνών του Δήμου είτε σε άλλες υπηρεσίες ως πλέον αρμόδιες είτε σε επιτροπή καθορισμού ορίων.

γ. Οι υπηρεσίες που έγιναν δευτερογενώς παραλήπτες της επιστολής μας (π.χ. Δασαρχείο Πεντέλης) τηρούν έως τώρα εκκωφαντική σιωπή.

Αντί να εγγυηθείτε μία ουσιαστική και άμεση λύση στο ανακύψαν πρόβλημα, περιορίζεσθε σε δηλώσεις αναρμοδιότητας για τα όρια Δήμων, παραβλέποντας ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι η κατεπείγουσα ανάθεση των διοικητικών ευθυνών πυροπροστασίας σε επίπεδο Δήμου (και όχι ο καθορισμός ορίων των Δήμων καθαυτός, η αμφισβήτηση των οποίων από τον δήμαρχο Ραφήνας δημιούργησε το πρόβλημα).

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η αγωνία μας κλιμακώνεται μετά από τέτοιου είδους αντιδράσεις, οι οποίες περιορίζονται σε μια γραφειοκρατική διαχείριση (είτε δηλώνοντας αναρμοδιότητα είτε σιωπώντας είτε συνιστώντας τη σύσταση επιτροπής), χωρίς να παράγουν συγκεκριμένο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τα δύο αιτήματα της προηγούμενης επιστολής μας παραμένουν έως σήμερα αναπάντητα. Αντίθετα, παρατείνεται το καθεστώς κινδύνου πυρκαγιάς στο δασικό Δασαμάρι, ή μάλλον αυξάνεται, καθώς ενδεχόμενοι εμπρηστές ή εποφθαλμιώντες τη δασική έκταση προς εμπορευματοποίηση, γνωρίζουν πλέον, λόγω των δημόσιων δηλώσεων αποποίησης του δημάρχου Ραφήνας, ότι η τοπική διοίκηση έχει δημιουργήσει και συντηρεί μια κερκόπορτα.

Δεδομένου ότι

  • Το Πικέρμι και η Ραφήνα έχουν κηρυχθεί, από τις 10 Μαΐου 2021, σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  • Ισχύει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, με το όνομα «Ιόλαος», το οποίο συμπεριλαμβάνει στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Πικερμίου, που σύμφωνα και με την τελευταία Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης [Ν.3852/2010, πρόγραμμα Καλλικράτης] αλλά και με τη μεταρρύθμισή της [Ν.4555/2018, πρόγραμμα Κλεισθένης] περιλαμβάνει την δασική και αναδασωτέα έκταση Δασαμάρι.
  • Γίναμε ήδη μάρτυρες της πρώτης μεγάλης καταστρεπτικής πυρκαγιάς του 2021, στα Γεράνεια Όρη, με απολογισμό 52.000 στρεμμάτων καμένου δάσους σε σύνολο 73.000 στρεμμάτων καμένων εκτάσεων.
  • Ο Δήμος Πεντέλης έχει καταστήσει σαφές πως γνωρίζει τα διοικητικά του όρια στα οποία δεν περιλαμβάνεται το δασικό Δασαμάρι.
  • Στην επιστολή του δημάρχου Ραφήνας φαίνεται ότι ακόμη και μετά την απόφαση καθορισμού ορίων (άγνωστο πότε) δεν αποδέχεται την διοικητική αρμοδιότητά του για την περιοχή, που εδώ και χρόνια ανήκει στο Δήμο, αλλά την αναθέτει στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δασαρχείο Πεντέλης.
  • Αρμοδιότητα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου είναι να τηρήσει με ακρίβεια το σχέδιο «Ιόλαος» στην περιοχή, σύμφωνα με το οποίο «Το Επιχειρησιακό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθ’ όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου, φροντίζει για την επάνδρωση των πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων του Δήμου και σε περιόδους αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, τα διασπείρει σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, προς άμεση επέμβαση όταν απαιτηθεί, πάντα υπό τις οδηγίες του Πυροσβεστικού Σώματος.» [Ιόλαος, σελ 38, 86]

παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και να απαντήσετε στα ακόλουθα αιτήματά μας για

  1. την άμεση διασαφήνιση του καθεστώτος Πολιτικής Προστασίας της δασικής περιοχής Δασαμάρι,
  2. την απαλοιφή/υπέρβαση τυπικών και γραφειοκρατικών κωλυμάτων που ενδεχομένως σταθούν μοιραία σε μία εκδήλωση πυρκαγιάς και
  3. την έστω και προσωρινή απόδοση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη πυροφύλαξη, την Πολιτική Προστασία και την ευθύνη σχεδιασμού και ανάληψης υλοποίησης σχεδίων Πολιτικής Προστασίας απέναντι σε δασικές πυρκαγιές για το δασικό Δασαμάρι κατά την αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει από 1/5/2021.

Αναμένουμε την άμεση και ουσιαστική επίλυση του προβλήματος από οποιαδήποτε βαθμίδα της διοίκησης, ευελπιστώντας ότι την κινητοποίηση που δεν μπόρεσε να σας εμφυσήσει έως τώρα η αγωνία των κατοίκων, θα σας την εμφυσήσει, πλέον, η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά των Γερανείων.

- ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών «Δασαμάρι S.O.S.»
- Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος


Χάρτης με το δασικό Δασαμάρι και εκατέρωθεν αυτού οι εντός σχεδίου οικισμοί του Πικερμίου, Ντράφι και Διώνη, προς αποφυγή περαιτέρω συσκοτίσεων από ενδεχόμενη λανθασμένη χρήση τοπωνυμίων
(σημ. οι καταρράκτες του Βαλανάρη βρίσκονται εντός της δασικής έκτασης Δασαμάρι και όχι στο Ντράφι)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου