Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

H ΠΥΡΚΑΛ κηρύσσεται «Ιστορικός Τόπος»


Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019Με πολύ μεγάλη χαρά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) ανακοινώνει ότι ολόκληρη η έκταση της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα εμβαδού 452 στρεμμάτων, κηρύχθηκε ως «Ιστορικός Τόπος» με απόφαση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεώτερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και 13 κτίρια του βορείου και νοτίου τμήματος του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος χαρακτηρίστηκαν ως «διατηρητέα».Αυτή η κήρυξη δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς τις συνεχείς προσπάθειες της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και της Κίνησης Πολιτών ΕCOELEUSIS καθώς και των οργανώσεων Προστασίας της Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ΣΑΔΑΣ Αττικής, ΙCOMOS - Ελληνικό Τμήμα, ΜONUMENTA, ΤΙCCIH - Ελληνικό Τμήμα). Η κήρυξη του χώρου ως ιστορικού τόπου θα επιτρέψει:

(α) την ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας του χώρου με τη διατήρηση όχι μόνον των αξιόλογων κτιρίων αλλά και των ταπεινότερων που είχαν όμως κομβική σημασία για την παραγωγική διαδικασία.

(β) την κήρυξη και ανάδειξη των κτιρίων του συγκροτήματος, όχι μόνον ως μεμονωμένων νεώτερων μνημείων λόγω του αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού τους ενδιαφέροντος, αλλά και ως τμημάτων μιας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας, η οποία και αιτιολογεί τα χαρακτηριστικά τους.

(γ) την αναλυτική καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των κτιρίων, των κατασκευών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο τη διατύπωση και του αναλόγου βαθμού προστασίας (συνολική διατήρηση, διατήρηση κελύφους, σεβασμός κατά την επανάχρηση στην αρχική χρήση, διατήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού in situ) και τη συγκέντρωση και διάσωση του αρχειακού υλικού.

(δ) τη διατήρηση και λοιπών σημαντικών στοιχείων του χώρου, όπως είναι οι δρόμοι, οι πλατείες, και οι φυτεύσεις του συγκροτήματος, τα καταφύγια, τα προστατευτικά αναχώματα, τα φυλάκια, η καμινάδα, ο υδατόπυργος, ο υπαίθριος μηχανολογικός εξοπλισμός, τα οποία  συγκροτούν ένα   ενιαίο σύνολο αποτελώντας σημαντικό τμήμα της ιστορίας του χώρου.Επόμενος στόχος είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου της έκτασης της ΠΥΡΚΑΛ, να συνεκτιμηθεί στα πλαίσια της «Μελέτης ενοποίησης, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελευσίνας» που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΝ, την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Ελευσίνας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.Μία σημαντική επιτυχία που ανταμείβει τους κόπους τόσων και ενισχύει τις προσπάθειες για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη -  Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693.

Κατερίνα Στεμπίλη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Τριπόδων 28
105 58 Αθήνα
 
Τηλ: 210 3225245, εσωτ. 2
Fax: 210 3225240    

Email: sepi@ellinikietairia.gr    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου