Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Το φαινόμενο της «Αστικής Θερμικής Νησίδας» •            Αστική θερμική νησίδα λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο μιας πόλης είναι μεγαλύτερη από αυτή των προαστίων και της αγροτικής περιοχής που την περιβάλλει. Παρατηρείται κυρίως μετά τη δύση του ηλίου, όταν δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι.                                         Επίσης εντονότερο εμφανίζεται το φαινόμενο κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι   αλλά τότε δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για τις περιοχές όπως  Μεσογειακές πόλεις  παρά μόνο αν έχουμε ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες
  • Η διαφορά της θερμοκρασίας εξαρτάται από τους παράγοντες–αίτια του φαινομένου και μπορεί να φθάσει ακόμα και τους 15οκαι οφείλεται κατά κύριο λόγο(http://www.env-edu.gr):

  • 1.  Στην τροποποίηση της επιφανείας του εδάφους, λόγω αστικής ανάπτυξης. Η πυκνή δόμηση για μία περιοχή, με  τα διάφορα κτιριακά στοιχεία  και σκληρά υλικά  να καλύπτουν όλες τις επιφάνειες, παγιδεύουν τη θερμότητα στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την γρήγορη ανανέωση του αέρα.
  • 2.  Στην επανεκπομπή προς το έδαφος της μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας (θερμοκρασιακή αναστροφή) από τους ρύπους που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα της πόλης, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι εκτός πόλης.    3.   Η μεγάλη θερμική αγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα υλικών, όπως το τσιμέντο και η άσφαλτος, δεν επιτρέπουν τη  ψύξη του αστικού περιβάλλοντος με τη δύση του ηλίου, με αποτέλεσμα τη νύχτα να καταγράφονται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ πυκνοδομημένων περιοχών και υπαίθρου. Τα δομικά υλικά και η άσφαλτος έχουν διαφορετικές θερμικές ιδιότητες από τα φυσικά στοιχεία στην ύπαιθρο και εκπέμπουν με διαφορετικό τρόπο την προσπίπτουσα ακτινοβολία.
   πηγή:tanea.gr
    4. Στην εκπομπή θερμότητας στο κέντρο από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που γίνονται εκεί (κίνηση οχημάτων στους δρόμους, εκπομπές ρύπων κλπ).
 •               
 • 5.  Στη μειωμένη εξάτμιση λόγω της έλλειψης πρασίνου στην πόλη.

 • 6. Στην υψηλότερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από τους δρόμους (λόγω της μικρής ανακλαστικότητάς τους) και της θερμότητας από τα υλικά των κτιρίων και την απελευθέρωσή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
         Σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Βόλος και το Ηράκλειοέχει καταγραφεί στο παρελθόν με έντονο τρόπο το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας. Η νησίδα αυτή σε συνδυασμό με τυχόν ύπαρξη ρυπογόνων βιομηχανιών στις παρυφές της πόλης και την κλειστή τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, συντελεί στην έντονη ρύπανση της πόλης, ευνοώντας τη μεταφορά ρύπων από την περιφέρεια, λόγω της μετακίνησης στρωμάτων αέρα που έρχονται να καταλάβουν τη θέση άλλων στρωμάτων, τα οποία θερμαινόμενα λόγω ύπαρξης της αστικής νησίδας ανεβαίνουν.
  πηγή:Cres.gr

 •         Η αστική θερμονησίδα μπορεί, σε νύχτες που δεν υπάρχει ισχυρός άνεμος, να προκαλέσει την κυκλοφορία αέρα απ' την περιφέρεια στο κέντρο της πόλης, και μαζί μ' αυτόν και των ρύπων που παράγονται εκεί, αυξάνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση του κέντρου. Ακόμα, η ύπαρξή της σημαίνει τόσο την ύπαρξη στρώματος ανάμειξης στο κατώτερο οριακό στρώμα της αστικής ατμόσφαιρας όσο και την εμφάνιση θερμοκρασιακής αναστροφής σε κάποιο ύψος (που εξαρτάται απ' την ένταση της θερμονησίδας). Έτσι, οι ρύποι παγιδεύονται τη νύχτα στην περιοχή του κέντρου, επιβαρύνοντας περισσότερο την κατάσταση από πλευράς ρύπανσης.
 •       Η χρήση κλιματισμού διογκώνει το πρόβλημα διότι αυξάνει την θερμοκρασίας περιβάλλοντός και πέρα από τη σπατάλη ενέργειας που προκαλεί, συμβάλλει και στη ρύπανση της ατμόσφαιρας.
 •   
 • Επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής  
 •           Οι επιπτώσεις της Θερμικής Νησίδας επικεντρώνονται κυρίως στην υποβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων και στις επιδράσεις πάνω στην υγεία τους. Είναι γνωστή η συνέργεια των υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι πάνω στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα ηλικιωμένων κυρίως ατόμων. Έτσι με την αύξηση των θερμοκρασιών την ημέρα και τη διατήρησή της τη νύχτα, η θερμική νησίδα γίνεται πρόσθετος παράγοντας επικινδυνότητας.
 • «Το φαινόμενο θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε όλες τις μεγάλες αστικές πόλεις ανά τον κόσμο, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως, ενώ παράλληλα όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται στις πόλεις. Υπάρχει μια συνεργιστική σχέση μεταξύ των κλιματολογικών συνθηκών και της αστικής θερμικής νησίδας. Η σχέση αυτή δείχνει ότι η αστική θερμική νησίδα θα επιβαρύνει την υγεία του ανθρώπου σε πόλεις με υγρά κλίματα, όπου η επίδραση της θερμοκρασίας είναι ήδη μεγαλύτερη εξαιτίας των υψηλών ποσοστών υγρασίας», δήλωσε ο Xuhui Lee, Καθηγητής Μετεωρολογίας στο «Yale School of Forestry & Environmental Studies» • Οικονομικές επιπτώσεις
 • Η μέση πόλη αναμένεται να χάσει το 1,4% έως 1,7% του ΑΕΠ της έως το 2050 και το 2,3% έως 5,6% έως το 2100, ενώ για μερικές πόλεις η απώλεια μπορεί να αγγίξει το 11% έως το τέλος του αιώνα. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη των εσωτερικών χώρων, από τη μεγαλύτερη ρύπανση του αέρα και του νερού, την μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κ.α.

 Από το ΤΕΙ Ηπείρου εχουμε τα δεδομένα σαν σενάριο 

Τυπική θερινή ημέρα

Μετεωρολογικές συνθήκες "Τυπικής θερινής ημέρας" για την πόλη της Άρτας: Θερμοκρασία αέρα (°C) 26.5, Σχετική Υγρασία (%) 50, Ταχύτητα ανέμου (m/sec) 3, Διεύθυνση ανέμου ΒΔ, Νέφωση (όγδοα) 0. 
Μετεωρολογικές συνθήκες "Τυπικής θερινής ημέρας" για την πόλη των Ιωαννίνων: Θερμοκρασία αέρα(°C) 25.3, Σχετική Υγρασία (%) 50, Ταχύτητα ανέμου (m/sec) 3, Διεύθυνση ανέμου ΒΔ, Νέφωση (όγδοα) 0. 

Δείκτης δυσφορίας (Discomfort index, DI)

Ο δείκτης δυσφορίας (DI) εκφράζει το «πόσο ζέστη αισθάνεται πραγματικά ένα άτομο» σε συνδυασμό με τις τρέχουσες καταστάσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. 
Εκφράζει δηλαδή το βαθμό δυσφορίας του ανθρώπου λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα. 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ DI
18<=DI<21 Θερμική άνεση, 21<=DI<24 To 10% του πληθυσμού αισθάνεται δυσφορία,
24<=DI<26 To 50% του πληθυσμού αισθάνεται δυσφορία, 
DI>= 26 To 100% του πληθυσμού αισθάνεται δυσφορία, 
DI>27 Η δυσφορία είναι πολύ υψηλή και επικίνδυνη για την υγεία των ατόμων (πιθανή θερμοπληξία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου