Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Τρεις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για τον τουρισμό

 

Με ιδιαίτερη λύπη παρατηρούμε πως το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης διέπεται από πνεύμα άκριτης αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων που μακροπρόθεσμα θα καταβαραθρώσει περαιτέρω την εθνική μας οικονομία, όπως αποδεικνύει η περίπτωση της Ισπανίας. Επιπλέον, σοβαρά ερωτήματα εγείρει, για την αξιοπιστία και την επιστημονική τεκμηρίωση των προτεινόμενων διατάξεων, η απουσία  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία της Διαβούλευσης.
Η στόχευση του νομοθετήματος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες οδηγούν μαθηματικά σε πλήρη ισοπέδωση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο βασίζεται στα τεράστια ελληνικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι η φύση και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απάλειψη του ανώτατου ορίου που μπορεί να καταλάβει η τουριστική εγκατάσταση σε σχέση με την επιφάνεια ενός νησιού.
Θεωρούμε αδιανόητο  να δίνεται -υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις- η δυνατότητα χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και σε εθνικά πάρκα.
Επιπρόσθετα, τα όρια του προβλεπόμενου κλιμακούμενου Συντελεστή Δόμησης είναι ιδιαίτερα ευρεία με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με ακατανόητο, οριζόντιο τρόπο εκτάσεις με διαφορετική κλίμακα μεγέθους.
Κρίνουμε απαραίτητη την πλήρη απαγόρευση της χωροθέτησης οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, τουλάχιστον σε νησιά με έκταση μικρότερη των 130 τ. χλμ., η οποία είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρή. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να διασφαλιστεί πως ο σχεδιασμός για τις τουριστικές επενδύσεις, εκτός της έκτασης, θα λαμβάνει υπ΄ όψιν τη βιοποικιλότητα το τοπίο, τη φέρουσα ικανότητα, τους διαθέσιμους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, τις υποδομές, το ανάγλυφο του εδάφους, την πυκνότητα του δομημένου χώρου αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα κάθε επένδυσης.
Δυστυχώς, κρίνεται εντελώς επικίνδυνη η θυσία του απαράμιλλου φυσικού μας περιβάλλοντος για τη στήριξη μιας στρεβλής τουριστικής ανάπτυξης.

Με τιμή,

         
          Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
          «Καλλιστώ» Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύσηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου