Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Διεθνής Διαμαρτυρία για το συνωστισμό που σκοτώνει :Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»…
Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της ελληνικής κυβέρνησης για την ανώτατη παιδεία προτείνει τη συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα ενιαίο «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας [sic]» στα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης με κριτήρια, όχι επιστημονικά, αλλά αριθμητικής λογικής. 
Τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν μακρόχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση, επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θεραπεύουν διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά, διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα με έμφαση στη φιλολογική μελέτη, στην ενδελεχή ανάλυση της γλώσσας, καθώς και στη σύνδεσή της με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των κοινωνιών που τη μιλούν. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας υποβαθμίζει τα Τμήματα σε απλές «κατευθύνσεις» ενός τεράστιου υβριδικού Τμήματος με την επιστημονικά αδόκιμη ονομασία «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας». Αυτό θα οδηγήσει στη συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην ανεπάρκεια επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών, στην υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών και τελικά των πτυχίων των αποφοίτων. Zητάμε από τον Υπουργό Παιδείας τη διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου