Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

ΜΟΔΟΥΣΑ«Μόδι» είναι εθιμική μονάδα βάρους στην Μυτιλήνη, περίπου ίση με 640 κιλά παλαιότερα και κάπου περίπου 500 κιλά σήμερα. Ένα δένδρο ελιάς όλοι θα ήθελαν να παράγει τόσο πολύ καρπό, και τότε θα λέγαμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ελιά είναι «μοδούσα». «ΜΟΔΟΥΣΑ» ονόμασαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οι παραγωγοί της Γέρας Μυτιλήνης, ευχόμενοι να είναι «παραγωγική».
Από την Τετάρτη, 30/7/2014 τα πρώτα εννέα μέλη της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναγνώρισης του νέου Συνεταιρισμού τους,  μετά από 2 περίπου μήνες συναντήσεων  κάθε Τετάρτη. Και οι προγραμματισμένες συναντήσεις συνεχίζονται, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων.
Σκοπός του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ ΜOΔΟΥΣΑ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού,  εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικά οι στόχοι της  εξειδικεύονται στην:
1. Αναζήτηση & εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού υλικού για αυτόχθονα φυτά.

2. Εξασφάλιση επαρκούς εμπορεύσιμης ποσότητας τοπικών αγροτ. προϊόντων.
3. Υποστήριξη αξιοποίησης όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λέσβου.
4. Υποστήριξη συστήματος μεταφοράς καλλιεργητικής τεχνογνωσίας, καλών γεωργικών πρακτικών, εφαρμογής καινοτομιών, πρωτοκόλλων καλλιέργειας και κοινής χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.
5. Λειτουργία συστήματος Τοπικής Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας στην Λέσβο.
6. Αναζήτηση, Προστασία, Υποστήριξη, Ανάδειξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των τοπικώς παραγόμενων φημισμένων αγροτικών τροφίμων της Λέσβου.
7. Η με συνέπεια, συνέχεια & ποιότητα τροφοδότηση αγροδιατροφικής αλυσίδας.
8. Ανάπτυξη-υποστήριξη συστήματος ταυτοποίησης-πιστοποίησης.
9. Υποστήριξη δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας τροφίμων, παραγώγων αυτών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου σε βιοποικιλότητα, μικροκλίμα και πολιτισμό, με όλους τους πιθανώς εμπλεκόμενους, όπως παραγωγούς, μεταποιητές, πωλητές, πολιτιστικούς & πιστοποιητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών εστίασης-φιλοξενίας-δραστηριοτήτων, κλπ.
10 Ιδιαίτερη Φροντίδα για το τοπίο και το περιβάλλον της Λέσβου.
11 Συνεργασία με άλλες συλλογικότητες της Λέσβου & εμπειρογνώμονες για την εξασφάλιση μελετών αγοράς, τοπικών φημισμένων τροφίμων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δραστηριοτήτων προβολής κλπ
12 Εκπαίδευση-Κατάρτιση και πληροφόρηση όλων των μελών και συνεργατών της, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ και επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων και των φορέων της κοινωνίας, καθώς και της κοινής γνώμης για την φύση του συνεργατισμού, την λειτουργία και τους σκοπούς των ΚοινΣΕπ
και τα ωφελήματα που προσφέρει η κοινωνική οικονομία.
Οι ΚοινΣΕπ λειτουργούν, ως σχετικά νέος θεσμός, με βάση τον νόμο 4019/2011, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ως εναλλακτική λύση στις αποτυχίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πολιτικών θεσμών.
Το 2012 αποτελεί ορόσημο, διότι με πρόταση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2012 Διεθνές Έτος Συνεργατισμού.
Στην Γέρα της Λέσβου οι εννέα φερέλπιδες: Κώστας Αρτακιάνος, Σπύρος Ψωμάς, Γιώργος Γιαννίκος, Βασίλης Νείρος, Γιώργος Ζωγράφος, Γιάννης-Μιχάλης Δαρέλλης, Παναγιώτης Κωνσταντάρας, Νίκος Χιώτης & Βαγγέλης Αναστασίου ξεκίνησαν την ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, υλοποιώντας το Όραμα τους, για τοπική ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα.
Η επόμενη δημόσια εκδήλωσή τους σχεδιάζεται για τις 17 Σεπ 2014, στο Παπάδο Γέρας, Λέσβου, με κύριο αντικείμενο το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων. Πληρ: Κ. Αρτακιανός-6974951726


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου