Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Λοὺ Μπίτς (Lou Beach): Διάβασα κάπου ὅτι ὁ Χίτλερ…


ΔΙΑΒΑΣΑ κά­που ­τι Χί­τλερ ­γα­πο­σε τος σκύ­λους, κι ­τι ­ταν, ­πί­σης, συ­ναι­σθη­μα­τι­κός. Λοι­πν ­γ μπρο­στ σ’ ­να λα­γω­νι­κ λι­ώ­νω κα μ’ ­να τρα­γού­δι το Τσάρ­λι Ρτς τ γυα­λιά μου θο­λώ­νουν, ­πό­τε ρ­χι­σαν ν μο μπαί­νουν ­δέ­ες, ξέ­ρε­τε, μή­πως βα­θι μέ­σα μου μπο­ρε κα νά ’­χω τί­πο­τα τά­σεις γι μα­ζι­κς δο­λο­φο­νί­ες. Τό­τε δι­ά­βα­σα ­τι πί­στευ­ε ­πί­σης κα στν ­στρο­λο­γί­α κι ­νι­ω­σα πο­λ κα­λύ­τε­ρα, δι­ό­τι ­γ ε­μαι ε­λα­βς Βα­πτι­στής. λ­λω­στε ε­μαι Παρ­θέ­νος, κι ­μες ο Παρ­θέ­νοι πα­ρα­μέ­νου­με ­κλό­νη­τοι στς ­δέ­ες μας.
.Από τη συλλογή των ΜπονζάΪ διηγημάτων (ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ)

Ση­μεί­ω­ση: o Τσάρ­λι Ρτς (C­h­a­r­l­ie R­i­ch, 1932-1995) ­ταν δη­μο­φι­λς ­με­ρι­κα­νς τρα­γου­δι­στς κα συν­θέ­της κάν­τρι μου­σι­κς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου