Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Γιώργη Χριστοφιλάκη:" Ὁ Γε­νά­κιας"O ΣΤΡΑΤΟΣ ξε­κα­θά­ρι­ζε τὸ ἀν­τάρ­τι­κο στὴν Πε­λο­πόν­νη­σο. Εἴ­χα­νε ζώ­σει Μά­υ­δες τὶς πό­λεις καὶ Χί­τες τὰ χω­ριά. Μπλο­κα­ρι­σμέ­νοι μέ­σα στοὺς λόγ­γους, σὲ πα­του­λι­ές, γού­πα­τα, κρύ­βον­ταν νη­στι­κοὶ καὶ ψει­ρι­ά­ρη­δες οἱ ἀν­τάρ­τες... Στὰ χω­ριὰ οἱ ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες σά­πι­ζαν κά­θε μέ­ρα στὸ ξύ­λο τοὺς γέ­ρους ὁ­πού '­χαν παι­διὰ στὸ βου­νό, βρί­ζα­νε πρό­στυ­χα τὶς γυ­ναῖ­κες τους, βά­να­νε φω­τιὰ καὶ καί­γα­νε σπί­τια μὲ ὑ­πάρ­χον­τα μέ­σα, μα­ζὶ μὲ οὕ­λη τὴ σπι­το­συ­γύ­ρι­ση... Πέν­τε στε­φά­νια ψη­λὰ ἀ­νέ­βη­κε ἡ φω­τιὰ στοῦ Γι­αν­νι­κά­κη τὸ σπί­τι, για­τὶ εἶ­χε γαμ­πρό, τὸν Μπα­σα­ρά, στὸ βου­νό. Ὁ­λά­κε­ρο ὁ­πλο­στά­σιο ἔ­κρυ­βε στὸ πρε­σβυ­τέ­ριο ὁ πα­πα-Χρῆ­στος κι ὁ γιός του πρό­δι­νε τὰ στέ­κια τῶν ἀν­ταρ­τῶν στὴ με­ραρ­χί­α. Κι ἀ­πὲ τὸν τσά­κω­σαν μ' ἄλ­λους πέν­τε οἱ κα­τσα­πλιά­δες, τοὺς δί­κα­σαν καὶ τὴν ἄλ­λη μέ­ρα τοὺς κό­ψα­νε μὲ τὸ ξη­μέ­ρω­μα.
       Ὁ Τσε­λί­δης, μὲ δι­πλό­στρι­φτο μου­στά­κι, σκό­τω­νε τὸν και­ρό του ὄ­ξω στοῦ Κα­ρα­φε­λού­κα τὸ μα­γα­ζὶ καὶ σὰν δὲ χά­λα­γε ἀν­τάρ­τες ἔ­κο­βε μὲ τὸ πι­στό­λι του στὰ εἴ­κο­σι μέ­τρα τὸ τσι­γά­ρο στὴ μέ­ση...
       Γε­νά­ρης 1949. Στὰ Με­μέ­ι­κα. Τριά­ντα πέν­τε σπί­τια. Εἴ­κο­σι πέν­τε φου­γά­ρα νὰ κα­πνί­ζουν... Κα­μιὰ κα­το­πε­νην­τα­ριὰ νο­μα­ταῖ­οι ὅ­λο κι ὅ­λο τὸ χω­ριό... Ἐκ­κλη­σιά, σχο­λει­ὸ καὶ κοι­νό­τη­τα μα­ζί. Ἕ­να στρέμ­μα τό­πος. Κά­τω κάμ­πος με­γά­λος, ρεί­κια καὶ πουρ­νά­ρια φί­σκα. Δυ­ὸ λι­ο­τρί­βια καὶ ψη­λὰ τὸ βου­νὸ Ἑλ­λη­νί­τσα φί­σκα, ἔ­λα­τα καὶ με­λίσ­σια, ν' ἀ­ρα­δί­ζουν* μέ­λισ­σες. Ὁ Δρόγ­γος κι ἡ Ψα­θρί­τσα νὰ σούρ­νουν τὰ νε­ρά... Λα­σπου­ριὰ καὶ βο­ριὰς ποὺ νὰ σοῦ τρυ­πά­ει τὸ κό­κα­λο...

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΓΕΝΑΚΙΑΣ

Ἀ­μοι­βή: 50.000 σ' ὅ­ποι­ον, κα­θ' οἱ­ον­δή­πο­τε

τρό­πο, βο­η­θή­σει στὴ σύλ­λη­ψη κ. λ.π.

Το θερινό ανάκτορο του Τατοΐου, οι μελέτες και τα κονδύλια 
Της Στεφανίας Σούκη*
Μελέτες υπάρχουν, δεν φαίνεται να υπάρχει όμως και η βούληση ώστε να βρεθούν και τα κονδύλια, ούτε να ξεπεραστούν τα χρόνια νομικά κωλύματα.
Στις 3 Μαρτίου 2017, η υπουργός Πολιτισμού, κ. Λυδία Κονιόρδου, ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη και στατική προμελέτη για την αποκατάσταση του Θερινού Ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοΐου, όπως αυτή εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.
Παρά τις καθυστερήσεις (αφού η μελέτη ήταν έτοιμη ήδη από τις αρχές του 2015), θεωρητικά, η τωρινή έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνέχεια και των εγκρίσεων που είχαν προηγηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, θα ήταν ένα πρώτο, θετικό βήμα προκειμένου να προχωρήσει η ανάπλαση σε μία από τις βασικές περιοχές του Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Το ζήτημα ωστόσο τώρα είναι ότι ακόμη... αναζητούνται κονδύλια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της Περιφέρειας, με το υπουργείο Πολιτισμού, κατά τις πληροφορίες, μετά βίας να μπορεί να εξασφαλίσει περί τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ η πολυετής κωλυσιεργία ως προς την επίλυση νομικών ζητημάτων σε σχέση με τη διαχείριση του Κτήματος (θεσμοθέτηση φορέα διαχείρισης του κτήματος, τροποποίηση Προεδρικών Διαταγμάτων για τις χρήσεις κ.τ.λ.) δυσχεραίνει τα μάλα τυχόν πρωτοβουλίες για την αναζήτηση χορηγιών και δωρεών, ώστε να εξασφαλιστούν κεφάλαια για τις εργασίες αποκατάστασης.

Σημειωτέον ότι αυτή την στιγμή κι ενώ μέχρι πρότινος ένα από τα ...σταθερά επιχειρήματα από πλευράς της ελληνικής Πολιτείας ήταν ότι «δεν υπάρχουν μελέτες», έχουν ετοιμαστεί συνολικά εννέα μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της νέας την οποία ενέκρινε η κ. Κονιόρδου στις αρχές Μαρτίου: Συγκεκριμένα

ΤΟ ΥΦΑΝΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣτου Γιάννη Ζήβα
 Αυτές  τις  μέρες  συμπληρώθηκαν   πέντε  χρόνια  από  τον  θάνατο  μιάς  ανεπανάληπτης  φωνής, της  αρχόντισσας  της  δημοτικής μας  μουσικής, Δόμνας  Σαμίου (1928-2012). Τα  παιδικά  της  χρόνια  τα  πέρασε  στην  Καισαριανή, αφού  εκεί  είχε  εγκατασταθεί  η  οικογένειά  της  μετά  την  Μικρασιατική  Καταστροφή. Ο  πατέρας  της  είχε  χαθεί  στον  μεγάλο  χαλασμό  της  κοινωνικής  αυτής  καταστροφής, αλλά  μετά  από  μερικά  χρόνια  αυτός  μπόρεσε  και  βρήκε  την  οικογένειά  του  στον  μεγάλο  προσφυγικό  συνοικισμό  της  Καισαριανής.
 Η  Δόμνα  από  την  μικρή  της  ηλικία  μαγευόταν  από  την  βυζαντινή  μουσική  και  γι' αυτό  συνήθιζε  να  ψάλλει  στον  ενοριακό  της  ναό. Ο  πλούτος  της  βυζαντινής  μουσικής  ήταν  γι' αυτήν  ένας  μεγάλος  θησαυρός, τον  οποίο  μελέτησε  κοντά  στον  ακαταπόνητο  δάσκαλο  Σίμωνα  Καρρά. Όμως  εκείνη  άνοιξε  τα  φτερά  της  για  τον  απέραντο  ορίζοντα  της  δημοτικής  μας  μουσικής  και  αναμφίβολα  δικαιώθηκε. Ήδη  κατά  τις  δεκαετίες  '50 , '60 και  '70, όργωσε  όλα  τα  μήκη  και  πλάτη  του  ζώντος  ελληνισμού  και  με  ένα  μεγάλο  μαγνητόφωνο  κατέγραψε  χιλιάδες  τραγούδια  από  τον  ανεξάντλητο  πλούτο  της  δημοτικής  μας  μουσικής. Από  την  Κρήτη  μέχρι  την  Θράκη, και  από  τα  Δωδεκάνησα  μέχρι  τα  Επτάνησα  αλλά  και  τις  χαμένες  πατρίδες  της  Μικράς  Ασίας  και  της  Κωνσταντινούπολης  ήλθε  σε  επαφή  με  τον  απλό  κόσμο  της  υπαίθρου  αλλά  και  των  πόλεων  για  να  συζητήσει  τον τρόπο  ερμηνείας  των   δημοτικών  τραγουδιών  αλλά  και  των  χορών.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Κατασκευές της ψυχανάλυσης. Κατασκευή του ψυχαναλυτή.
Σειρά: Ψυχαναλυτικά (Διεύθυνση: Γ. Στεφανάτος) 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2016    
Σελ. 440, 14 x 20.5,  τιμή: 18 ευρώ 
ISBN: 978-960-05-1682-1

Η ψυχανάλυση είναι χώρος αναζήτησης μιας αλήθειας που γιατρεύει, θεμελιωμένης στην ανάγκη του ανθρώπινου υποκειμένου να δημιουργεί μορφές νοήματος και αιτιότητας ικανές να στηρίξουν την ύπαρξή του στη σκηνή του κόσμου. Το υποκείμενο ποτέ δεν σταματά να κατασκευάζει κατασκευαζόμενο, να ποιεί ποιούμενο, με συνοδοιπόρους στην  αχαρτογράφητη αυτή διαδρομή τον Έρωτα και τον Θάνατο, την αυτοδημιουργία και την καταστροφή.
Μακριά από αβαθείς θεωρήσεις και μετανεωτερικούς σχετικισμούς, το ανά χείρας βιβλίο επανεξετάζει την φροϋδική έννοια της κατασκευής, διευρύνοντας το περιεχόμενο και τη χρήση της. Ερευνά το έργο ποιήσεως εαυτού και κόσμου  όπως ο ψυχαναλυτής  το συναντά  στις παιδικές σεξουαλικές θεωρίες, στο παραλήρημα, στις αυτοκαταστροφικές παθολογίες. Αλλά και όπως αυτό εκφράζεται στην αυτοβιογραφική  στοχαστικότητα, στη  γραφή και στη μετάφραση, στις εκλεκτικές τους συγγένειες με την ψυχανάλυση.

Κύπρος αναθεσπίζουσα

Είπαμε να είμαστε λίγο αμελείς, αλλά όχι και να στέλνουμε προσκλήσεις αυθημερόν με το γεγονός για το οποίο  προσκαλούμε.... Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η  χθεσινή εκδήλωση θα ήταν επιτυχής και ενδιαφέρουσα -  τα ονόματα των ομιλητών αλλά και η ποιότητα της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ το εγγυώνται...Ας ελπίσουμε ότι κάποια από τις ομιλίες  θα φτάσει στα χέρια μας

Μια άλλη πολιτική απέναντι στη γη


Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Επιστημονική Εσπερίδα για το χώρο, 23.3.17  ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών.
  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
  Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Το ζήτημα της διαχείρισης των χρήσεων γης και εν γένει των λειτουργιών στον οικιστικό και έξω-οικιστικό χώρο έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού. Μεταξύ των επιχειρημάτων που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ξεχωριστή σημασία έχει να επισημάνουμε, ότι οι χρήσεις γης:
  συγκροτούν τη λειτουργική δομή και ιδιαιτέρως τα κέντρα των πόλεων,
  οργανώνουν την κοινωνική ζωή, συγκροτούν κοινωνικούς χώρους και επηρεάζουν τις συνθήκες ασφάλειας στις πόλεις,
  επηρεάζουν την αισθητική του δομημένου χώρου και καθορίζουν τις ποιότητές του,
  διαμορφώνουν τις συνθήκες εκμετάλλευσης της γης και επηρεάζουν σημαντικά τις αξίας γης,
  διαμορφώνουν το πλέγμα αστικών μετακινήσεων, καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες στον αστικό χώρο.
Με αφορμή το νέο σχετικό υπό διαβούλευση ΠΔ, η επιστημονική εσπερίδα έχει ως κύριο σκοπό,

Ποίηση στην Καβάλα


Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απελευθερώνουν ζώα- και όχι μόνο...Στις 26 Μαρτίου, στο μοναστήρι της Καισαριανής, συνεχίζουν τη γιορτή για ΖΩΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Η ΑΝΙΜΑ και το ΠΕΛΙΤΙ, από κοινού τούτη τη χρονιά, απελευθερώνουν θεραπευμένα αγριοπούλια και διαδίδουν  σωσμένους σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών που κινδύνευαν να χαθούν. Μεγάλοι και μικρά παιδιά, ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα, όλοι μαζί, τραγουδάμε και χορεύουμε ξαναβρίσκοντας τα πατήματα για μια φιλική και δημιουργική συνοδοιπορία του ανθρώπου με τη φύση και με τον εαυτό του.


Του κλώτσου και του μπάτσου
Του Γιάννη Σχίζα
Δημοσιεύθηκε στην ΑΥΓΗ της 18.3.17
Έχουν περάσει χρόνια  από εκείνη την επιχείρηση «ευπρεπεισμού» της ενδογηπεδικής συμπεριφοράς των φιλάθλων, με την  προσπάθεια αποκλεισμού  των βωμολοχιών  μέσω  διασποράς αστυνομικών  στις εξέδρες. Πολλοί είχαν πάρει στα σοβαρά  τη συγκεκριμένη  κίνηση  «εκπολιτισμού» , αν και δεν έλειπαν οι σκεπτικιστές .  Ένας τέτοιος ήταν  ο αξέχαστος Γιάννης Καλαϊτζής , που σε μια γελοιογραφία του παρουσίαζε εξαγριωμένους  οπαδούς να αποδοκιμάζουν τα κακώς κείμενα  με φράσεις  πολιτιστικώς ορθές, όπως «ρε διαιτητή ομοφυλόφιλε, συνουσιάζεσαι» «είσαι κίναιδος ρε» - και άλλα, ευπρεπή παρόμοια….
Τελικά ο ενδογηπεδικός ευπρεπεισμός δεν ήλθε – πράγμα που διαπίστωσα ο ίδιος  σε ένα ματς Ολυμπιακού-Ηρακλή, όταν από άγνωστη αφορμή δεκακισχίλιοι τουλάχιστον  οπαδοί του «θρύλου»  άρχισαν να φωνασκούν «..αμιέται – ο ΠΑΟ – κι η Λεωφόρος»…Παρά τις αντίθετες προσπάθειες, παρά την αγιογραφία  του «οικογενειάρχη» που χωρίς πάθος  «έρχεται, βλέπει , νικάει (ή χάνει) η ομάδα του» (για να βάλουμε και λίγο Ιούλιο Καίσαρα στην αφήγηση…), το γήπεδο εσώκλειε ένταση , λατρεία αλλά και μίσος. Οι δε οπαδοί – κατά πως υποστήριζα  σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με τον ποιητή και σεσημασμένο Ολυμπιακό Κώστα Κρεμμύδα- ήταν αδύνατο να συμφιλιωθούν με την ήττα….
Η διείσδυση του πολιτισμού στο γήπεδο  πραγματοποιήθηκε ελάχιστα , ενώ το αντίθετο ενισχύθηκε : Το γήπεδο και ο εγγενής χουλιγκανισμός βγήκαν στην κοινωνία, άλλοτε  στο  στυλ επιθεωρήσεων   Μάρκου Σεφερλή, κι άλλοτε με  τραγικές συνέπειες . Στην πρώτη περίπτωση ανάγεται  η αφήγηση  σιδηροδρομικού τινός (ιστότοπος Οικολογείν) που προσπαθεί να αποτρέψει την αφαίρεση λίθων από τις σιδηροδρομικές γραμμές για «γηπεδικές χρήσεις» και που αντιμετωπίζεται με το λόγο της ΠΑΟΚτζίδικης τιμής(!) ότι οι πέτρες θα επιστραφούν στην οικεία  θέση, εάν όλα πάνε καλά…

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Το Παρίσι και η τεχνολογία

της Γιούλης Ηλιοπούλου
Επισκέπτομαι τακτικά το Παρίσι και παρακολουθώ τις αλλαγές του. Η πόλη του φωτός με συναρπάζει και δικαιολογεί τη φήμη της. Τραβάει τους τουρίστες όλου του κόσμου σαν μαγνήτης. Κάθε φορά επισκέπτομαι το Λούβρο και κάθομαι για λίγα λεπτά μπροστά στη Νίκη της Σαμοθράκης. Παίρνω δυνάμεις και συζητάω μαζί της. Νιώθω περήφανη που υπάρχει. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτό το άγαλμα κοσμεί το Λούβρο και όχι το Μουσείο της Ακρόπολης.
Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο στην είσοδο, αναζήτησα τον χώρο φύλαξης αποσκευών, αλλά βρήκα ερμάρια για φύλαξη αντικειμένων με κωδικούς. Υπήρχαν ειδικές θήκες, πάλι με κωδικούς, για τις ομπρέλες. Φύλαξη χωρίς χρέωση, αλλά απρόσιτη για την πλειονότητα των επισκεπτών και χωρίς προσωπικό να σου εξηγήσει τι και πώς. Αναρωτήθηκα πώς θα τα βγάλει πέρα κάποιος με γνώσεις κάτω του μέσου επιπέδου. Πήρα την απάντηση βλέποντας τους περισσότερους επισκέπτες να κουβαλάνε βαριεστημένοι τα ρούχα και τα άλλα πράγματά τους στις αίθουσες του μουσείου. Με λύπησε που οι περισσότεροι τουρίστες, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, αντί να κοιτάνε τα πραγματικά εκθέματα τα έβλεπαν στα τάμπλετ και τα κινητά τους. Εθισμένοι σε τέτοιο σημείο που βγάζανε αναμνηστικές selfies ακόμα και στην ουρά για τις τουαλέτες...
Το Παρίσι λατρεύει την τεχνολογία αλλά ξεπέρασε κάθε όριο.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Φοβού τα φυτοφάρμακα, και δώρα φέροντα...


Το Σάββατο του ΠαραγωγούΣτο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Το Σάββατο του Παραγωγού» με στόχο την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων, την ενημέρωση για τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής και την προβολή της Μεσογειακής ∆ιατροφής ως σύγχρονου τρόπου υγιεινής και ισορροπημένης

διατροφής,

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Tριπόδων 28 Πλάκα) προσκαλεί:
το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 12:00 μ.μ, σε μια ανοικτή συζήτηση για τα όσπρια και τη βιώσιμη διατροφή, τη βιοδυναμική γεωργία και τη βιοποικιλότητα.
Πρόγραμμα Συζήτησης
12:30     Εισαγωγή : Όσπρια και βιώσιμη διατροφή

Εισηγητές: Aντωνία Τριχοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου Ποιότητας Ζωής

12:45      Προστασία και αξιοποίηση του πλούτου των τοπικών ποικιλιών οσπρίων

Εισηγητές: Πηνελόπη Μπεµπέλη - Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

13:00      Bιοδυναμική γεωργία

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Τσιαντή, The Trinity Farm

13:15     Παραγωγή οσπρίων: Σημασία, πρακτικές, προβλήματα

Εισηγητής: Ιωάννης Μητρόπουλος, ∆ικότυλον - Φενέα Γη

13:30     Ερωτήσεις / Συζήτηση

14:00     Γευσιγνωσία

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

"Ολοκληρωμένη στρατηγική για τα παιδιά με νοητική υστέρηση"...Δεν είναι "δική μας" η στρατηγική , αλλά μπορεί θαυμάσια να μας εμπνεύσει για ανάλογες δράσεις...
Συμβαίνει στην Κύπρο, όπου η  "Συμμαχία Πολιτών" (Πρόεδρος Γιώργος Λιλλήκας)  κατέθεσε στην υπουργό Εργασίας έγγραφο με "Προτάσεις για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής από το κράτος για τα παιδιά με νοητική αναπηρία".
 Οι προτάσεις εξηγούν το ευεξήγητο και αυτονόητο, ότι δηλαδή   οι σημερινές δαπάνες μπορούν να περιορίσουν τις μελλοντικές :
«Η επένδυση του δημοσίου στη διάγνωση και στη στήριξη, θα επιστραφεί στη μορφή μικρότερων δαπανών μελλοντικά, σε επιδόματα, ειδική εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες απασχόλησης, ιδρυματοποίηση», αναφέρει η Συμμαχία, ενώ υποδεικνύει τη δημιουργία συγκεκριμένου  Φορέα.
Ακολουθούν  εισηγήσεις για δράσεις της κυβέρνησης στη νοητική αναπηρία:
«1. Καταχώρηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στη διαχείριση ατόμου με νοητική αναπηρία, μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6.
3. Με την αποφοίτηση από το σχολείο, το άτομο με νοητικές αναπηρίες, να μπορεί να επιλέγει πρόγραμμα ή προγράμματα στα οποία θα μπορεί να ενταχθεί.
Αυτά τα προγράμματα, θα προσφέρονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή τον ιδιωτικό τομέα, που ως επί το πλείστον αποτελείται από ΜΚΟ.
Το κράτος θα πρέπει να κοστολογήσει αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες θα κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τον χώρο διαμονής του ατόμου με αναπηρία, είτε στο σπίτι είτε σε οργανωμένο χώρο».