Ημέρες ορειβασίας

Ημέρες ορειβασίας

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Κομισιόν σε Νίκο Χουντή: «Χρήματα για ΑΜΕΑ υπάρχουν, μέσω ΕΣΠΑ. Ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής πώς θα διατεθούν»

 
·      Το αίτημα του Σικιαριδείου Ιδρύματος για χρηματοδότηση προγράμματος για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, εκπαίδευσης, απασχόλησης και υποστήριξης των απροσάρμοστων νέων του Ιδρύματος, που ξεπέρασαν τη σχολική ηλικία, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφ’ όσον το ζητήσει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει στη διάθεση της, μέσω ΕΣΠΑ, ικανά χρηματικά ποσά για δράσεις κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα.

Αυτά τονίζει η Κομισιόν στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο Χουντή, σημειώνοντας επιπλέον ότι, τέτοιες δράσεις, όχι μόνο προβλέπονται, αλλά και πρέπει να εφαρμόζονται, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, με αφορμή σχετική επιστολή του ΔΣ του «Σικιαριδείου Ιδρύματος για Απροσάρμοστα Παιδιά», έθετε το ζήτημα της «έλλειψης μηχανισμών υποστήριξης των ΑΜΕΑ μετασχολικής ηλικίας και αντιμετώπισης των μειονεξιών τους, μερικές από τις οποίες είναι αντιμετωπίσιμες μέσα από την κοινωνική επαφή και διαπαιδαγώγηση που αποτελεί σημαντικό τομέα προνοιακής πολιτικής που θα μπορούσε να προωθηθεί με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων».


Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν, μέσω της αρμόδιας Επιτρόπου κ. Thyssen έχει ως εξής:

«Η προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αττική, το ποσό που διαθέτει το ΕΚΤ για δράσεις που προωθούν την κοινωνική ένταξη και καταπολεμούν τη φτώχεια και κάθε μορφή διακρίσεων ανέρχεται σε περίπου 212 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του ίδιου επιχειρησιακού προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνεισφέρει 53,2 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται με βάση τους εθνικούς κανόνες και η επιλογή των έργων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Επιπλέον, οποιαδήποτε παρέμβαση που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ/ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων της σχετικής επενδυτικής προτεραιότητας, όπως ορίζεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αττική.

Σε κάθε πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, σύμβαση στην οποία η ΕΕ και η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη. Τα μέτρα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Επιπλέον, έχει καταρτιστεί οδηγός που παρέχει ένα πρακτικό εργαλείο –τον κατάλογο ελέγχου για τα θεμελιώδη δικαιώματα– που βοηθά τα κράτη μέλη και εξασφαλίζει τον σεβασμό τους όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων».

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου